Služby a podpora /

SAS Professional Services - Odborné služby

Oddelenie SAS Professional Services tvorí skupina konzultantov a školiteľov, ktorá sa stará o to, aby ste mohli uskutočniť svoju víziu efektívnej práce pomocou stále viac zdokonaľovaných možností SAS riešení. Oddelenie SAS Professional Services zastrešuje konzultačné služby SAS Consulting Services a edukačné služby SAS Training, ktoré pomáhajú zákazníkom spoločnosti SAS vo všetkých fázach projektov, od vstupných pohovorov cez poradenstvo pre konkrétny projekt až po implementáciu softvéru, vrátane prípadného školenia a certifikáciu SAS.