Produkty a riešenia / Riadenie nákladov

Riadenie nákladov

SAS® Activity-Based Management

Bez presných znalostí nákladov a zisku je každé rozhodovanie značne rizikové. V rýchlo sa menia-com, dynamickom konkurenčnom prostredí nie je priestor na omyly. Pomocou SAS riešenia pre Riadenie nákladov (SAS Activity–Based Management) odhalíte skutočnú ziskovosť produktov, služieb, zákazníkov či distribučných kanálov, čo umožní vašej organizácii aktívne hľadať spôsob ako zvýšiť zisk.

Funkcie

  • Alokácia nákladov a meranie profitability
  • Modelovanie
  • Analýzy a reporty
  • Data integration

Výhody SAS riešenia pre riadenie nákladov

  • zisťovanie, meranie a ohodnocovanie nákladov jednotlivých aktivít a podnikových procesov,
  • diagnostikovanie skutočných príčin vzniku nákladov,
  • objektivizovanie dôležitých nákladových položiek,
  • informácie o relevantných objemoch nákladov výrobkov a služieb,
  • meranie ziskovosti jednotlivých výrobkov, zákaziek, zákazníkov a distribučných kanálov,
  • identifikovanie a meranie nákladov aktivít neprinášajúcich hodnotu.

Proces riadenia nákladov

Pre koho je SAS riešenie pre riadenie nákladov určené

SAS riešenie pre Riadenie nákladov v súčasnosti využívajú všetky typy organizácií. Spoločnosti produkujúce širokú škálu výrobkov, spoločnosti poskytujúce služby rôznym zákazníckym segmentom prostredníctvom rôznych distribučných kanálov (banky, telekomunikácie, utility...), organizácie verejného sektora (ne-mocnice, štátne inštitúcie či samosprávne orgány). Manažérom spomenutých typov organizácií dáva SAS riešenie pre Riadenie nákladov do rúk silný nástroj, ktorý môže znamenať výraznú konkurenčnú výhodu v zmysle schop-nosti organizácie spoznať presnú výšku nákladov na podnikové procesy, činnosti a výkony.