Produkty a riešenia / Odhaľovanie podvodov (Fraud management)

Podvody v poisťovníctve


Podľa skúseností, je v priemere viac ako 10% všetkých poistných udalostí podvodných, a z toho vyplývajúce ročné straty len na poistení majetku v USA predstavujú minimálne 30 mld. dolárov. Navyše, tento problém neustále rastie. Žiaľ, väčšina riešení pre detekciu fraudu pracuje v reaktívnom móde a zvyčajne ho odhalí až po tom, ako bolo poistné plnenie vyplatené. Viaceré poisťovne už akceptujú podvodné poistné udalosti ako súčasť fungovania biznisu, keďže nie je efektívne vyšetrovať podvod, keď sa už raz stane. Ale situáciu možno riešiť aj inak. Preto SAS vyvinul SAS Fraud Framework pre poisťovne ako ucelené end-to-end riešenie pre detekciu, prevenciu a riadenie možného podvodného správania naprieč všetkými oddeleniami poisťovní.

 • Znižuje straty zapríčinené fraudom

  SAS Fraud Framework pre poisťovne umožňuje znižovať vaše straty zapríčinené fraudom nasledovným:

  • použitie online vyhodnotenia v reálnom čase napomáha tomu, že sa príde na podvod ešte skôr ako sú poistné plnenia vyplatené,
  • odhaľuje možnosť strát pri podobných poistných udalostiach detekciou anomálií,
  • vďaka použitiu najširšej množiny dostupných detekčných algoritmov vykazuje najväčšiu úspešnosť proti odhaľovaniu fraudu,
  • odhaľuje opakovane útočiacich podvodníkov a presnejšie skórovanie prichádzajúcich poistných udalostí, pomocou vyhľadávania v databázach známych podvodníkov v rámci systému,
  • odhalí interného pracovníka integráciou dát o zamestnancoch a kontrolou záznamov, ktoré ukazujú, kto sa zaoberá ktorou poistnou udalosťou.
 • Znižuje náklady na straty

  SAS Fraud Framework umožňuje znižovať náklady na straty tým, že:

  • výrazne znižuje falošne pozitívne podozrenia,
  • zlepšuje efektívnosť vyšetrovania pomocou pokročilých techník manažmentu prípadov,
  • zvyšuje návratnosť investícií pre vyšetrovateľov prioritizáciou prípadov s vyšším poistným plnením a vykonávaním efektívnejšieho a presnejšie cieleného vyšetrovania,
  • zachytením všetkých podozrivých poistných plnení v rámci systému pre porovnanie s podobnými poistnými udalosťami v budúcnosti.
 • Konsolidovaný pohľad na riziko fraudu

  SAS Fraud Framework podáva konsolidovaný pohľad na riziko fraudu, umožňujúc:

  • identifikovať potenciálny fraud naprieč produktmi, resp. nazerajúc na poistnú udalosť cez všetky oddelenia poisťovne,
  • zlepšuje modely priebežne a kontinuálne prispôsobuje systém tak, aby odrážal zmenené trendy v páchaných podvodoch,
  • lepšie rozumie novým nástrahám pri poistných udalostiach a predchádza stratám už v zárodku, použijúc diagramy sociálnych sietí a sofistikovaných techník hĺbkovej analýzy údajov.
 • Zvyšuje konkurenčnú pozíciu

  SAS Fraud Framework môže tiež pomôcť pri zlepšení vašej konkurenčnej pozície:

  • menej falošne pozitívnych detekcií znamená vyššiu spokojnosť zákazníka,
  • podvodníci sa sústredia na iné poisťovacie spoločnosti,
  • rozšírené riadenie podvodov uspokojí nátlak zo strany regulátorov a ratingových agentúr.