Produkty a riešenia / Odhaľovanie podvodov

Odhaľovanie podvodov a finančná kriminalita

Prevencia, odhaľovanie a riadenie možného podvodného správania v rámci organizácie

Banky, poisťovne, zdravotnícke zariadenia a vládne inštitúcie – všetky vidia narastajúci výskyt  a čoraz väčšiu rafinovanosť v podvodnom správaní. Všetci sme svedkami častokrát zbytočných a zneužitých aktivít proti nemu, čo sa vo veľkej miere reflektuje i do finančného zmätku, ktorý zoviera našu svetovú ekonomiku.

Pre efektívny boj s podvodmi je potrebné, aby spoločnosti neustále vylepšovali svoj monitoring zákazníckeho správania naprieč ich viacerými účtami a systémami. SAS riešenie pre odhaľovanie podvodov - SAS® Fraud Framework, poskytuje technologickú infraštruktúru, ktorá integruje detekciu podvodov, riadenie výstrah, analýzu sociálnych sietí a manažment prípadov. Organizácie tak majú šancu získať účinnú zbraň v odhaľovaní podvodov v akejkoľvek podobe v akomkoľvek bode kontaktu.

Odvetvia

Kliknite na nižšie linky a dozviete sa viac o riešeniach na odhaľovanie podvodov pre jednotlivé odvetvia:

Banky 

Komponenty SAS® Fraud Framework

SAS® Fraud Framework obsahuje softvérové komponenty navrhnuté na odhaľovanie a prevenciu voči finančnej kriminalite:

 • odhaľovanie a generovanie výstrah – umožňuje systematické odhaľovanie podozrivej aktivity,

 • manažment výstrah – poskytuje schopnosti pre skórovanie, zbavenie sa duplikátov, prioritizovanie a smerovanie príslušných výstrah k náležitým zdrojom,

 • analýza sociálnych sietí -  odhaľuje predtým skryté väzby a robí ich viditeľnými,

 • manažment prípadov – uľahčuje vyšetrovanie, zachytenie a zobrazenie všetkých informácií týkajúcich sa prípadu,

 • autorizácie v skutočnom čase – pozerá sa na všetky kartové transakcie, vrátane nákupu, platieb a nepeňažných transakcií.

Čím je SAS® Fraud Framework iný

Je to jediné riešenie, ktoré vám umožní:

 • vybudovať a využiť komplexné vzory chovania sa zákazníka v procese odhaľovania podvodov,
 • získať skutočný pohľad na podnikový fraud agregáciou výstrah z viacerých systémov do jedného prostredia,
 • plne využiť externé dátové zdroje,
 • zlepšiť efektivitu vyšetrovateľov s jedinečnou vizualizáciou siete a ďalšími vyšetrovacími nástrojmi,
 • upraviť riešenie podľa potreby (napr. vyvinúť fraudovský model, ktorý by bol unikátny pre vašu spoločnosť),
 • zvýšiť návratnosť investícií za vyšetrovateľa desaťkrát cez menej falošných poplachov,
 • stanoviť prioritu sietí s väčšou hodnotou a presnejším vyšetrovaním,
 • bezproblú integráciu v reálnom čase s autorizačnými systémami po celom svete.