SAS Slovakia Newsletter / Tipy a triky

Zálohovanie SAS 9.2  - SAS Intelligence Platform

Dokumentácia, z ktorej vychádzame, je SAS 9.2 Intelligence Platform: System Administration Guide - Backing Up and Restoring Your System (Ak Vám nebudú fungovať  webové linky, tak môžete použiť pdf verziu,  pozri nižšie “Zdroje”). 

Základná vec, na ktorej musíme stavať, je, že je nutné naraz zálohovať metadáta a dáta. Musia byť plne synchronizované.

Jednotlivé časti SAS architektúry sú:

1. Metadata - metadata repositories, the repository manager, the metadata journal file, metadata server's configuration files. Môžu byť zálohované pomocou:

alebo

2. SAS Content Server – obsahuje dáta webových aplikácií (Information Delivery Portal, Reporty, Solutions). Plní funkciu Xythosu z verzie 9.1.3. Používa WebDAV protokol.     

3. SAS Table Server – používaný v časti webových aplikácií (napr. BI Dashboard ) slúži na uchovávanie rozšíreného auditu SAS Shared Services.

  • Je potrebné zastaviť SAS Table Server, odzálohovať SAS-configuration-directory\Lev1\SASTS , použiť sastback program zo SAS-installation-directory\SASFoundation\9.2\vulcan\bin - sastback -b SharedServices.fdb -mo read_only [-verbose] SharedServices.fbk

Back Up the SAS Table Server and the SAS Shared Services Database (PDF1, strana 131)   Configuring Data Sources Used by the SAS Middle Tier  (PDF2, strana 56)

4. Dáta, priamo vo File systéme – musia byť synchronizované s metadátami. Je nutné ich zálohovať naraz, pomocou systémových príkazov.

  • Zahŕňa napr.  SAS Tabuľky (Datasety), vstupné dáta pre OLAP, SAS SPDS Datasety, XML Mapy uložené v knižniciach, DI Studio Joby, customizované portlety. Ak nepoužívate Content server, tak reporty, zdrojový SAS kód pre storované procesy.


5.* Špecifické Objekty zo SAS Folders
  – export SAS Package wizard / Import SAS Package wizard alebo Batch Export/Import tools (pravidelné zálohovanie). Objekty ako OLAP kocky, storované procesy, reporty, DI Joby.
* zálohovanie je potrebné v špecifických inštaláciách. 
About Using the Export SAS Package Wizard to Back Up Specific SAS Folders (PDF1, strana 126)
Using the Promotion Tools (PDF1, strana 243)

Ako zabezpečiť zálohovanie metadát a dát naraz, aby boli synchronizované?

  • Zálohovať Metadata (Metadata server), SAS Content Server, SAS Table Server a dáta súbežne,  umožniť editovanie až po úplnom skončení zálohovania,
  • Zálohovať  SAS Content Server, SAS Table Server a dáta po skončení zálohy Metadát a neumožniť počas toho užívateľom editovať metadáta. Možné urobiť pomocou  kódu – v batch alebo Ad Hoc (unscheduled). Popísané v Recommended Approach for Synchronizing Metadata Backups with Physical Backups

Synchronize Metadata Backups with SAS Content Server, SAS Table Server, and Physical File Backups (PDF1, strana 132)

Zdroje: 


Zaujímavý článok zo SAS Global Forum 2010:
Lessons Learned from a BI Installation - Faron Kincheloe, Baylor University, Waco,TX 
(najmä strana 5 – názov odseku: BACKUP BEFORE YOU HAVE ANYTHING TO BACKUP)

Jozef Kordík