SAS Slovakia Newsletter / Rozhovor

Analytika je jej život. Ten pracovný :) 

Rozhovor s Katkou Frühwaldovou

Katarína FrühwaldováSi našou výbornou analytičkou…o komikoch sa hovorí, že v súkromí sa veľa nesmejú. Ako to je s Tebou? Analyzuješ veľa vecí v súkromnom živote alebo sa skôr rozhoduješ na základe pocitu?

Mimo práce sa rozhodujem na základe intuície a srdca. I keď profesionálna deformácia sa v súkromí prejavuje systematickosťou a organizovaným poriadkom v domácich dokumentoch a aktivitách, čo sa mi už ale veľakrát osvedčilo.

Robila si na projektoch v bankách, poisťovniach, leasingovkách, telcu, verejnom sektore. Je medzi nimi nejaký rozdiel? Ak áno, v čom najväčší?  

Každé odvetvie má svoje špecifiká a rozdielov je veľa. I napriek tomu, že sa ocitnete na oddelení, ktoré sa v každej organizácii volá rovnako, biznis, motivácia, prístup a samozrejme správanie sa zákazníkov je iné, čo si vyžaduje rôzne analytické prístupy. Veľkým rozdielom pri používaní prístupov a metód analytiky je dynamika dát. Logicky častejšie telefonujeme, či platíme kartou ako napríklad riešime poistné udalosti. No na rozpoznanie rozdielov nemusíme porovnávať rôzne odvetvia. Úplne stačia napríklad dve rozdielne banky. Slovensko nie je taký veľký trh, aby sa na ňom ľahko uplatnilo viacero spoločností, ktore sú si až veľmi podobné. Každá spoločnosť má svoje špecifiká, čo sa prejaví krížom cez celú organizáciu a teda tomu sa musí prispôsobiť aj analytický prístup.

Okrem toho, že si vyťažená na projektoch, máš na starosti aj bohatú agendu školení, badáš nejaké nové trendy? O čo je najväčší záujem?

Dnes už naši zákazníci presne vedia čo chcú a čo potrebujú. Najúspešnejšou sa stala forma customizovaných školení, kde si zákazník definuje čo potrebuje. Vyhráva osobný a cielený prístup. Túto zmenu pozorujeme hlavne v poslednom roku, kde vidíme obrovský narast podielu práve školení šitých na mieru. Dôležitým rozdielom je to, že na  týchto školeniach sú účastníci len z jednej organizácie, čím môže byť diskusia otvorenejšia. Novým trendom je tiež koučing. Priamo u zákazníkov pri riešeni reálnych konkrétnych problémov. Pri koučingu teda nie je vysledkom len získanie vedomostí a zručnosti, ale aj výstupy vo forme reálnych výsledkov práce. Teda posun je v zvyšovaní efektivity školení, čo do reálneho využitia.

(pýtala sa Katka Šušaníková)