SAS Slovakia Newsletter / SÚŤAŽe

Súťaže pre akademikov

IIF Research Grants

Združenie IIF (The International Institute of Forecasters) v spolupráci so SASom udelí dva granty vo výške 5000 USD na podporu výskumu Forecastingu. Kritériom na udelenie grantu je vplyv na metódy predpovedania (forecastingu) a biznis aplikácií v praxi. Do súťaže sa môžu zapojiť nielen vedeckí a výskumní pracovníci, ale aj študenti (avšak len ako spoluautori).

Prihlášky ja možné podávať do 30 .septembra 2011. Viac informácií a podmienky súťaže.