SAS Slovakia Newsletter / Školenie pre akademických pracovníkov

Školenie pre akademických pracovníkov

Novovytvorené kurzy pre učiteľov na vysokých školách a IT administrátorov

Srdečne Vás pozývame na intenzívne jednodňové školenia určené pre akademických pracovníkov s rôznorodým zameraním, ktoré sa v priebehu marca uskutočnia v našom školiacom centre na Lazaretskej 12.

  • 11. marca sa uskutoční školenie Fast Track: Školenie pre administrátorov, ktoré sa zaoberá problémami Single machine inštalácií, najmä SAS Enterprise Miner pre potreby slovenských vysokých škôl na OS Windows.

  • 18. marca sa koná školenie Intenzívny kurz práce s aplikáciou SAS Enterprise Guide, ktoré sa zaoberá prístupom k dátovým zdrojom v rôznych formátoch, manažmentom údajov a tvorbou výstupov vo forme tabuliek alebo grafov s využitím interaktívnej aplikácie SAS Enterprise Guide, ktorá je interaktívnym nástrojom k systému SAS.

  • 25. marca Vás pozývame na školenie Intenzívny kurz práce s aplikáciou SAS Enterprise Miner, ktoré je zamerané na hĺbkovú analýzu údajov, a to na hľadanie vzorov a prediktívne modelovanie s využitím aplikácie SAS Enterprise Miner. Obsahuje prehľad využívaných uzlov pri práci s aplikáciou, ich nastavení a možností využitia.

Veríme, že si z tejto ponuky vyberiete.

Teším sa na stretnutie s Vami,
Simona Ridzoňová