SAS Slovakia Newsletter / Akademický program

Pestrosť aktivít v novembri a decembri 2010

Večera

4. novembra sa v bratislavskej reštaurácii Michaela uskutočnila večera s akademickými pracovníkmi, ktorú sme zorganizovali pre všetkých vyučujúcich a potenciálnych vyučujúcich v softvéri SAS. Cieľom stretnutia bolo predstavenie konceptu nového Akademického programu a diskusia na témy: aké výhody a povinnosti plynú z využívania softvéru SAS pri výučbe, ako najlepšie využiť a zhodnotiť skúsenosti a vedomosti so SASom a kde sa dajú získať ďalšie, čo robiť v prípade nedostatku finančných prostriedkov na licencie, špeciálne školenia pre akademických pracovníkov atď. Vyučujúci tak mali možnosť spoznať svojich kolegov z iných univerzít, ako aj zástupcov spoločnosti SAS a podeliť sa o svoje skúsenosti, postrehy, námety a návrhy na zlepšenie. 

Computational Statistics Insights Into Analytics

SAS aj tento rok finančne podporil konferenciu Computational Statistics Insights Into Analytics (CSIIA), ktorá sa konala 2.- 3. decembra 2010 v Bratislave pod záštitou Klubu Dispersus a Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Okrem prezentácie prác študentov prostredníctvom Fóra analytických prác, sa uskutočnilo interdisciplinárne pásmo prednášok profesionálov z praxe a akademickej pôdy - Analytika očami profesionálov, v rámci ktorej vystúpila i naša konyultantka Katarína Frühwaldová s témou Text Mining a Social Network Analysis. Čítajte viac: http://dispersus.blog.sme.sk/c/249606/Fotomomentky-z-akcie-Computational-statistics-2010.html#ixzz1850xjuFH 

Netradičné vyučovanie

9. decembra 2010, sa študenti Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity, zúčastnili prednášky Business Tasks for SAS Enterprise Miner, ktorú viedla SAS expertka na analytiku Katarína Frühwaldová, priamo v sídle SASu. Študenti 5. ročníka odboru Štatistické metódy v ekonómii sa tak mali možnosť dozvedieť viac o využití Enterprise Minera v praxi a vidieť konkrétne ukážky aplikácie a príklady z oblasti bankovníctva, poisťovníctva a telekomunikácií.

Súťaž o najlepšiu záverečnú prácu

SAS Slovakia, s.r.o. vyhlasuje 1. ročník súťaže o najlepšiu študentskú prácu s použitím softvéru SAS s lákavými cenami! Ponúkame možnosť prihlásiť bakalársku, diplomovú, dizertačnú, semestrálnu alebo ročníkovú prácu, ktorá bola predložená k obhajobe alebo obhájená v kalendárnom roku 2010. Prihlášky sa dajú podávať len prostredníctvom online formulára na našej stránke. Prihlásené práce posúdi tím odborníkov spoločnosti SAS a tri najlepšie práce budú ocenené hodnotnými cenami, pričom pri prvom mieste bude odmenený aj diplomový vedúci.

Simona Ridzoňová
SAS Academic Program Coordinator