SAS Slovakia Newsletter / Academic - novinky

Program ACADEMIC s novou tvárou

S novým akademickým rokom prichádzajú aj novinky v akademickom programe

www.sas.com/slovakia/academicOd 1. augusta sa jeho koordinátorkou stala Barbora Bendzáková, ktorá do SAS-u nastúpila na pozíciu Marketing Specialist & Academic Program Coordinator.

Barbora vyštudovala Fakultu masmediálnej komunikácie na UCM v Trnave a má niekoľkoročnú prax v mediálnej oblasti. K nám prišla z redakcie odborného mesačníka Stratégie, kde mala na starosti rubriky Reklama a Digital. „Som rada, že sa svoje mediálno-marketingovo-koordinačné skúsenosti môžem využiť a rozvíjať práve v SAS-e. Academic je pre mňa veľkou výzvou, o to viac, že je pre SAS už od počiatku veľmi dôležitou súčasťou, na ktorú nedá CEO Jim Goodnight dopustiť,“ prezrádza Barbora Bendzáková.

V tomto akademickom roku čaká Academic vynovenie internetovej stránky, nebude chýbať ani ponuka stretnutí a školení pre akademických pracovníkov, tiež možnosť vydať ďalšie zaujímavé publikácie či zúčastniť sa rôznych aktivít a súťaží.

„Atraktívnosť vyučovaných predmetov je tým väčšia, čim väčšie konkrétne uplatnenie v praxi z nich vyplýva, a to je hlavným cieľom nášho Academic programu. Poukazovať neustále na potrebnosť a praktickú využiteľnosť biznis analytiky v rôznych priemyselných odvetviach. Pomôcť pedagógom zaujať a učiť študentov praktické veci na najnovších technológiách," hovorí Katarína Šušaníková, vedúca marketingového odddelenia, pod ktoré program Academic spadá.

Už teraz upozorňujeme na súťaž o najlepšiu záverečnú prácu s použitím softvéru SAS, kde bude prvou cenou účasť na SAS Global Forum, ktoré sa bude konať od 22. do 25. apríla 2012 v Orlande, v komplexe Disneylandu. 

Všetky potrebné informácie dopĺňame na stránke www.sas.com/slovakia/academic a na našom Facebooku SAS Slovakia.

Akékoľvek otázky a tipy súvisiace s akademickým programom môžete adresovať priamo Barbore Bendzákovej na  adresu: academic@svk.sas.com. Tešíme sa na spoluprácu!