SAS Slovakia Newsletter / Academicka Iniciatíva

SAS Credit Scoring pre akademickú obec - čo je nové?

 

Dovoľujeme si touto cestou nadviazať na informáciu o rozšírení štandardnej ponuky pre akademickú obec o SAS Credit Scoring, ktorú sme uverejnili v decembrovom čísle SAS Newslettra (12/2009).

Sme veľmi radi, že okrem Ekonomickej univerzity v Bratislave túto ponuku využíva aj Univerzita Komenského – Fakulta Managementu, ktorá aktuálne zaradí v roku 2010 do praktických vyučovaných predmetov aj využívanie SAS Credit Scoringu s orientáciou na tvorbu skórovacích kariet. 

Pre získanie základných vedomostí, sa dňa 28.1.2010 uskutočnilo pre akademických pracovníkov odborné školenie "Tvorba skórovacích kariet s aplikáciou SAS Credit Scoring". Školenia, ktoré malo veľmi priaznivú odozvu, sa zúčastnilo celkovo 8 akademických pracovníkov.

Viac informácií:


(Jana Bílešová)