SAS Slovakia Newsletter / Academic Initiative

Univerzity a vysoké školy na SAS Fóre 2010

Medzi analytickými metódami, ktoré v prácach akademikov rezonovali, boli predovšetkým metódy modelovania s využitím regresie a viacrozmerných štatistických metód predovšetkým v interaktívnych rozhraniach aplikácií SAS Enterprise Miner a SAS Enterprise Guide.

Počas 13. ročníka konferencie SAS Fórum 2010, ktorý sa konal 20.1.2010 v Prahe v hoteli Carlo IV. Boscolo, mali akademickí pracovníci a študenti z univerzít a výskumných ústavov v rámci Slovenska i Českej republiky možnosť prezentovať svoje výskumné výsledky formou postera. Poster mohol byť na ľubovoľnú tému, pri spracovaní ktorej autori aktívne využili system SAS.

Medzi analytickými metódami, ktoré v posteroch rezonovali, boli predovšetkým metódy modelovania s využitím regresie a viacrozmerných štatistických metód predovšetkým v interaktívnych rozhraniach aplikácií SAS Enterprise Miner a SAS Enterprise Guide. Podľa vyhodnotenia vyplnených dotazníkov, ktoré organizátori po skončení konferencie vyzbierali, najviac zaujímavou bola téma „Fraktálna analýza finančných časových radov “ autorov p. Bohdalovej a p. Greguša z Fakulty Managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Obom  srdečne blahoželáme. Keďže všetky príspevky boli veľmi zaujímavé a podnetné, radi sa s ich obsahom s Vami touto cestou podelíme.

Počas konferencie, v sekcii pre vysoké školy, aktívne vystúpila s príspevkom aj p. Emília Zimková z katedry financií a účtovníctva Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas prezentácie sa s akademickými účastníkmi konferencie podelila o skúsenosti s využívaním systému SAS na Ekonomickej fakulte UMB.

Viktor Beleš Fakulta managementu, Univerzita Komenského Bratislava Vplyv transformácie vstupných premenných na kvalitu odhadov parametrov a interpretáciu modelov logistickej regresie 
Mária Bohdalová, Michal Greguš Fakulta managementu, Univerzita Komenského Bratislava Fraktálna analýza finančných časových radov 
Matej Hodek Fakulta managementu, Univerzita Komenského Bratislava Hodnotenie finančného zdravia slovenských nefinančných inštitúcií 
Mgr. Ing. Adriana Horníková, PhD. Faculty of Economics Informatics, University of Economics in Bratislava Design of Experiments with Applications A New Book Published in Slovakia 
Julie Poláčková, Andrea Jindrová, Tomáš Hlavsa Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze Inovativní user friendly výuka systému SAS 
Renáta Prokeinová Fakulta ekonomiky a manžmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita Využitie SASu ako nástroja kvantitatívnych analýz v dotazníkovom prieskume 
Martin Řezáč Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Automatické skórování segmentované klientské báze 
Ing. Iveta Stankovičová, PhD. Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave Analýza subjektívnej chudoby na Slovensku a v Čechách 
Iveta Stankovičová, Lukáš Pastorek Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave Analýza monetárnej chudoby v českých a slovenských domácnostiach 
Bohumil Kába, Libuše Svatošová Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze Systém SAS ve výuce statostiky na ČZU 
Darina Tomášiková Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave Využitie analytických nástrojov v rozhodovacom procese organizácie 
Mária Vojtková Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave Zamestnanosť v regiónoch krajín V4 

Jana Bílešová