SAS Slovakia Newsletter / Tipy a triky

Tipy a triky pre používanie SAS Enterprise Guide

  

V tomto článku by som rada poukázala na dve vylepšenia, o ktorých mnohí používatelia nevedia a často o nich na projektoch hovoríme, pretože významne uľahčujú prácu.

Template manager

Úlohy v SAS Enterprise Guide poskytujú veľké množstvo interaktívneho výberu funkcií, grafov a štastistík, ktoré si môžeme pred spustením úlohy vybrať. Vhodným príkladom je často používaná úloha Summary Statistics, ktorá slúži na preskúmanie hodnôt numerických atribútov. Pri opakovanom používaní úlohy, nás môže otravovať, že vždy je potrebné opätovné vyklikanie veľkého množstva nastavení. Tiež je nepríjemné, ak až po zbehnutí analýzy zistíme, že sme nezobrazili všetky štastistiky, ktoré sme chceli.

Na vyriešenie tejto otázky slúži Task Template Manager, a teda možnosť uloženia nastavení jednotlivých úloh vo vlastnej šablóne úlohy.

Pre opakované využívanie úlohy teda môžete využívať nielen defaultné nastavenie úloh, ale vlastnú šablónu, ku ktorej máte prístup cez záložku Task v hlavnom menu. Svojej vytvorenej úlohe priradíte názov podľa ktorého ju budete môcť v budúcnosti využívať.

Ukladanie vlastných nastavení úloh je prístupné už od verzie SAS Enterprise Guide 4.2 v SAS 9.2. Pri analýze dát tak používaním vlastných šablón ušetríte veľa času.

Program Editor

Mnohí používatelia aplikácie SAS Enterprise Guide používajú nielen výhody interaktívnych nastavení úloh a wizardov, ale píšu SAS kód. Práve pri písaní kódu sa často môžete stretnúť s potrebou kontroly správnej syntaxe, chýba vám syntax Help.

Dobrou správou pre týchto používateľov  je vylepšenie, ktoré je prístupné už od verzie SAS Enterprise Guide 4.3 v SAS 9.2. V momente, že začnete písať kód v program editore, SAS Enterprise Guide ponúkne všetky možnosti syntaxe a SAS funkcií. Prístupné je tiež farebné kódovanie písaného kódu. V prípade nesprávnej syntaxe označí kód červenou, a teda viete, že potrebujete kód upraviť.

Ďalšie vylepšenia program editora môžete vidieť na nasledovných obrázkoch.

Ale čo v prípade, že chcem vidieť príklady použitia konkrétnych procedúr a funkcií, ktoré sú prístupné v SAS syntax helpe?Žiadny problém,  pretože aj toto je prístupné v novom program editore. Úplný SAS syntax help je prístupný online, kde môžete násť okrem iného aj informácie o všetkých novinkách, ktoré SAS v nových verziách prináša.

Chcete sa naučiť viac o aplikácii SAS Enterprise Guide? Pozrite si populárny blog Chrisa Hemedingera The SAS Dummy, ktorý píše o SAS Enterprise Guide veľmi veľa.

Katarína Frühwaldová, Education & Consulting