SAS Slovakia Newsletter / SAS má 35

SAS ocenil inovatívnych zákazníkov

Ocenenia SAS Excellence Award si prevzali manažéri Tatra banky, Prvej stavebnej sporiteľne a UniCredit Bank Slovakia. 

Softvérová spoločnosť SAS si pri príležitosti oslavy 35 narodenín ocenila zákazníkov, ktorí urobili v minulom roku najväčší posun v rozvoji SAS riešení, alebo aplikovali nový, inovatívny prístup k riešeniu svojich biznis problémov.

Ocenenie SAS Excellence Award v kategórii Customer Intelligence za najaktívnejšie využitie predikcií v oblasti retencie klientov a krížového predaja získala Tatra banka. Cenu prebral Marián Babic, vedúci oddelenia kampaňového predaja: „Všetci vieme, že lepšie poznanie klienta šetrí náklady firmy. Z pohľadu dlhodobého úspechu je však dnes nevyhnutné, aby sa spoločnosti začali klientskými potrebami a túžbami aj reálne zaoberať. Verím, že v Tatra banke sa nám to bude dariť."

Prvá stavebná sporiteľňa získala ocenenie SAS Excellence Award v kategórii Riadenie rizík za inovatívne použitie analytiky v oblasti vymáhania pohľadávok. „Zavedenie nového systému v procese analýzy a vyhodnocovania pohľadávok na platforme SAS posúva v našej banke oblasť riadenia rizík do novej dimenzie a rozhodne prispeje k zefektívneniu riadenia procesu vymáhania,“ uviedol na margo ocenenia Ivan Sedláček, riaditeľ úseku informačných technológií Prvej stavebnej sporiteľne.

Tretie ocenenie v kategórii Business Analytics za najširšiu implementáciu riešenia SAS Business Intelligence vo verzii 9.2 si odniesla UniCredit Bank Slovakia. „Ďakujem v mene našej banky za túto krásnu cenu. Vo veľkej miere však prislúcha projektovému tímu SAS, ktorý odviedol perfektnú prácu. Tešíme sa na výsledok tohto projektu aj na budúcu spoluprácu,“ poznamenala Zuzana Žemlová, členka predstavenstva zodpovedná za divíziu riadenia rizík.

Okrem ocenenia zákazníkov, ktorí si vlani najviac osvojili SAS riešenia, alebo pomocou analytického softvéru inovatívne riešili svoje biznis problémy, si pri príležitosti globálneho 35. výročia SAS zaspomínal aj na svojich prvých zákazníkov na Slovensku.

Prvým komerčným zákazníkom SASu sa stala u nás v roku 1993 OTB Banka Slovensko (predtým Investičná a rozvojová banka) a z nekomerčnej sféry v roku 1991 Štatistický úrad SR.

Ivan Sedláček z Prvej Stavebnej Sporiteľne preberá cenu v kategórii Risk Management. Marián Babic z Tatra banky preberá cenu v kategórii Customer Intelligence. Zuzana Žemlová z UniCredit banky preberá cenu v kategórii Business Analytics.

Mojmir Kriška z OTP banky (nástupcu IRB) - prvého komerčného zákazníka SASu na Slovensku. Štefan Tóth a Lýdia Sliacka zo Štatistického úradu - prvého zákazníka SASu na Slovensku  z nekomerčnej sféry.

  Príhovor Jima Goodnighta  River's Club - miesto konania Birthday Party narodeninová torta Brouci Band - The Beatles Revival Band.