SAS Slovakia Newsletter / Certifikaty

Opäť sme oceňovali najšikovnejších študentov

Z certifikátov sa tešili tí, ktorí splnili podmienky, na ktorých sme sa dohodli s jednotlivými vyučujúcimi SAS predmetov.

Tí najlepší študenti zimného semestra už SAS certifikáty dostali, ostatných to ešte len čaká. Ujde sa každému, kto získa z predmetu vyučovaného v SAS-e najlepšie hodnotenie.

Veľmi radi potom certifikáty odovzdáme študentom osobne. Urobili sme tak napríklad v stredu 27.2.2013 na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
Ocenili sme 13 študentov z dvoch predmetov Doc. Ing. Ivety Stankovičovej, PhD. (Spracovanie dát pre manažment a marketing /Data mining II./ a Viacrozmerné metódy v manažmente) a tiež z predmetu SAS konzultanta Ladislava Poka Programovanie v SAS-e.

Certifikáty si prevzali aj 16 študenti z Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. A to vďaka úspešnému absolovaniu predmetu SAS ako nástroj kvantitatívnych analýz u Ing. Renáty Prokeinovej, PhD.

  

Aj takouto cestou chceme podporiť tých najšikovnejších študentov a pomôcť im pri uplatnení v praxi. Do tejto aktivity sa už zapojilo viacero fakúlt. Ak ste pedagóg a máte aj Vy záujem prostredníctvom certifikátov motivovať svojich študentov, napíšte nám na academic@svk.sas.com.