SAS Academic Newsletter / Computational Statistics 2012

Výpočtová štatistika

V decembri 2012 sa u nás v SAS-e konala časť programu stretnutia pre mladých analytikov s názvom  Výpočtová štatistika, resp. Computational Statistics 2012. Celkovo išlo o 3. ročník tejto konferencie. 

V decembri 2012 sa u nás v SAS-e konala časť programu stretnutia pre mladých analytikov s názvom  Výpočtová štatistika, resp. Computational Statistics 2012. Celkovo išlo o 3. ročník tejto konferencie.

Program študentskej časti konferencie Výpočtová štatistika pozostával z dvoch častí, ktoré sa konali 6. a 7. decembra 2012. Študenti dostali možnosť zapojiť sa so svojím písomným príspevkom do súťaže o najlepšiu analytickú prácu v roku 2012 organizovanú Klubom Dispersus. Súťaž určená všetkým študentom z prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia z Českej republiky a Slovenska.

Každý zaslaný študentský príspevok prešiel dôkladným recenzným konaním. Počas prvého dňa konferencie odznelo 18 analytických príspevkov pod bedlivým dohľadom 7-člennej hodnotiacej súťažnej komisie a prítomných divákov. Druhá časť programu sa niesla už v uvoľnenom a neformálnom duchu, keď sa študenti zúčastnili prednáškového pásma profesionálov a odborníkov z akademickej i biznis sféry. Program sa konal v školiacich priestoroch u nás v SAS-e a bol pripravený so zreteľom na atraktívnosť prezentovaných tém a odborný kredit prezentátorov. Za našu spoločnosť si prednášku pripravila SAS konzultantka Romana Odrášková.

Študenti si počas celého programu rozšírovali svoje znalosti o súčasné trendy v marketingovej analytike, štatistické aspekty a psychologické súvislostí výberu zamestnancov alebo náhľad do odvetvovej analýzy uskutočňovanej v časopise TREND. V závere podujatia boli vyhlásení a odmenení výhercovia súťaže. Tento rok dominovali študenti z Ekonomickej fakulty TUKE z Košíc. Krištáľovú trofej si odniesol študent Štefan Kováč so svojím analytickým príspevkom „Ekonometrická analýza ziskovosti slovenských firiem".

„Tento ročník považujem za veľmi úspešný nielen z pohľadu účasti, ale hlavne skladby študentov. Študenti z Banskej Bystrice a Košíc sa nedali zahanbiť a napriek vzdialenosti pricestovali a vyrovnali počet príspevkov študentov z bratislavských škôl. Moja vďaka patrí okrem spoločnosti SAS, ktorá nám prepožičala svoje priestory, i pedagógom, ktorí študentov vedú a motivujú, aby sa podobných podujatí zúčastňovali v čo v najväčšom počte. Konať nad rámec pedagogických alebo študijných povinností pri súčasnom stave na vysokých školách  je vskutku nadľudský výkon. Každý takýto počín je v súčasnosti výnimočný a treba ho oceniť,“ zhodnotil Mgr. Lukáš Pastorek, organizátor seminára a predseda Klubu Dispersus.

   

Víťazi súťaže Klubu Dispersus o najlepšiu analytickú prácu študenta 2012

  1. miesto - Štefan Kováč (EK TUKE, Košice) - Ekonometrická analýza ziskovosti slovenských firiem (tretí zľava)

  2. miesto - Michal Guľaš (EK TUKE, Košice) - Životná úroveň v regiónoch Slovenska (druhý zľava)

  3. miesto - Lukáš Kalina (FHI EUBA, Bratislava) - Prognózovanie počtu hovorov v call centrách (štvrtý zľava)

prvý zľava: Lukáš Pastorek - Klub Dispersus, prvý zprava: Tomáš Želinský PhD. - Klub Dispersu