SAS Academic Newsletter / Academic day

SAS Academic Day 2012

18. októbra sa konal 3. ročník stretnutia SAS Academic Day

Vo štvrtok 18. októbra 2012 k nám do SAS-u zavítal rekordný počet pedagógov, ktorí v SAS-e učia alebo sa o takúto výučbu zaujímajú. Konal sa u nás totiž 3. ročník stretnutia SAS Academic Day a naše pozvanie naň prijalo 27 pedagógov z 12 fakúlt z celého Slovenska.

Viac ako 3-hodinový program bol zameraný na informácie o tom, ako prepájať teóriu s praxou, ako študentom pomôcť uplatniť ich SAS vedomosti pri hľadaní zamestnania, aké rôzne možnosti spolupráce ponúka Academic program univerzitám, najmä ako zatraktívniť výučbu predmetov, kde sa využívajú štatistické analýzy.

O svoje skúsenosti s používaním softvéru SAS sa podelil prodekan pre rozvoj Fakulty hospodárskej informatiky Erik Šoltés z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vo svojej prezentácii okrem iného zdôraznil i úspešnú spoluprácu so SAS-om pri vydávaní odborných publikácií, o ktorých sa dozviete viac na tomto linku.

Pohľadom z praxe obohatil program pán Miroslav Kutej, vedúci oddelenia Úseku informačných technológií VÚB, ktorý rozprával o využívaní softvéru SAS v banke a prezradil nám svoju skúsenosť s prijímaním čerstvého absolventa do svojho tímu.

Časť programu sme venovali aj informáciám o technickej podpore, ktorú predstavil kolega Jozef Kordík. Zaujímavé tipy zamerané na SAS Enterprise Miner a SAS Enterprise Guide pripravila pre pedagógov, ktorí učia v SAS-e, naša konzultantka Júlia Birošová.

Po skončení odbornej časti sme sa premiestnili do neďalekej reštaurácie, kde sme pokračovali v neformálnych rozhovoroch pri dobrom jedle až do neskorého večera.

Verím, že Vám veľa o príjemnej atmosfére SAS Academic Day 2012 prezradia i fotografie z albumu.

Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí na naše pozvanie reagovali pozitívne a svojou účasťou a podelením sa o svoje skúsenosti prispeli k tomu, aby bol tento event čo najviac inšpirujúci. Už teraz sa teším na ďalšie podobné stretnutia.