SAS Academic Newsletter /

Navštívili nás študenti z Národohospodárskej fakulty

23. februára sme v našich priestoroch privítali 16 študentov 1. ročníka 2. stupňa štúdia študijného programu Poisťovníctvo z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity. Študenti pani Ing. Zuzany Littvovej, PhD. sa mali možnosť dozvedieť viac o spoločnosti SAS, o aktivitách zameraných pre študentov a najmä o biznis analytike a jej využívaní pre potreby poisťovníctva. Prednášku odprezentovala naša kolegyňa biznis konzultantka Eva Slobodová.

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity

SAS Slovakia Facebook


Pozrite si viac fotografií tu