SAS Academic Newsletter /

Rozdali sme prvé certifikáty

Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity

Tí najlepší študenti zimného semestra už SAS certifikáty dostali, ostatných to len čaká koncom tohto semestra. Ujde sa každému, kto získa z predmetu vyučovaného v SAS-e hodnotenie „A“.

Certifikát od SAS-u môže získať každý študent, ktorému pedagóg na záver semestra udelí hodnotenie "A". Aj takouto cestou chceme podporiť tých najšikovnejších študentov a pomôcť im pri uplatnení v praxi. Do tejto aktivity sa už zapojilo viacero fakúlt. Ak ste pedagóg a máte aj Vy záujem takto motivovať svojich študentov, napíšte nám na academic@svk.sas.com.

Veľmi radi potom certifikáty odovzdáme študentom osobne. Urobili sme tak napríklad na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity na predmetoch prof. Milana Tereka, PhD., RNDr. Viery Labudovej, PhD a doc. Mgr. Erika Šoltésa, PhD.

Rozdali sme prvé certifikáty

SAS Slovakia Facebook


Pozrite si viac fotografií tu