SAS ACADEMIC Newsletter /

SAS Academic Day 2011

Stretnutie pre pedagógov a vedeckých pracovníkov

24. november patril u nás v SAS-e k neobyčajným dňom. V našich priestoroch sa totiž konal 2. ročník stretnutia pre pedagógov a vedeckých pracovníkov, ktorého cieľom bolo osobne sa spoznať, vzájomne sa inšpirovať a obohatiť o najnovšie informácie z Academicu. Som rada, že môžem napísať, že cieľ bol splnený. :-)

Program sa začal o 15.00 hod., keď naša výkonná riaditeľka Hana Petríková privítala všetkých účastníkov a oficiálne otvorila toto podujatie. Nasledovalo krátke predstavenie Academicu i spoločnosti SAS, po ktorom sa na rad dostal náš vzácny hosť z Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne –  pán Martin Řezáč. Vo svojej prezentácii nám predstavil, prečo sa na univerzite rozhodli používať SAS, ako u nich prebieha výučba pomocou softvéru, aké akademické aktivity sa na univerzite uchytili a čo ešte plánujú do budúcnosti. Vďaka jeho skúsenostiam, nielen z akademickej pôsobnosti, ale aj z biznisu (pôsobil v oblasti riadenia rizík vo viacerých finančných inštitúciách v Českej republike), bola jeho prítomnosť na SAS Academic Day o to viac inšpirujúca.

O svoje skúsenosti s používaném softvéru SAS na slovenskej univerzite sa podelila pani Renáta Prokeinová z SPU v Nitre. V jej prezentácii odznel reálny pohľad na prístup študentov i pedagógov k štatistike u nich na škole, ktorý doplnila o viacero zaujímavých tipov a rád, ako urobiť vyučovanie v SAS-e pre študentov viac príťažlivým.

Po prestávke plnej občerstvenia a debát si naša kolegyňa Katarína Frühwaldová pripravila školenie zamerané na SAS Enterprise Miner a SAS Enterprise Guide. Nechýbal ani čas venovaný technickej podpore, o ktorej prišiel porozprávať kolega Jozef Kordík. Záverečná prezentácia patrila marketingu a predstaveniu noviniek, ktoré SAS chystá pre študentov i pedagógov na najbližšie mesiace.

Po skončení odbornej časti sme sa premiestnili na posedenie pri vínku a dobrom jedle do neďalekej kaviarne Planetko, kde sme pokračovali v neformálnych rozhovoroch pri príjemnej živej jazzovej hudbe až do neskorého večera.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prijali naše pozvanie na SAS Academic Day – bolo nám s vami vynikajúco a tešíme sa na ďalšie stretnutia. Viem, že sa nepodarilo prísť všetkým, ktoré chceli, preto ak máte záujem o zaslanie prezentácii, ktoré odzneli, napíšte nám a my vám ich obratom zašleme.

Foto