Zobraziť ako webovú stránku

SAS Slovakia Newsletter SAS
Jún 2011 SAS Slovakia  |  Pripísať sa  |  Odhlásiť sa
Milé čitateľky a milí čitatelia,

nedávno sme z práce absolvovali teambuildingový víkend a hoci to neboli žiadne extrémne športy, ale iba turistika, aj tak bolo pekne vidieť súdržnosť a tímovú spoluprácu. A niečo podobné som zažila i začiatkom mája na SAS Fore. Všetkých spájala túžba po poznaní a vôľa zdieľať svoje skúsenosti, diskutovať spoločne o tom, ako zo svojich existujúcich dát získať maximum informácií. Tu je krátke obzretie sa za konferenciou aj vo video vizitke.  
Dnes je posledný školský deň a začne sa pomaly rodinné teambuildingovanie na dovolenkách. Prajem Vám v mene všetkých kolegov i svojom, samé krásne zážitky a oddychové dni.


Katarína Šušaníková
Marketing Manager


Novinky z tlače
SAS oslávil 35 rokov  »
Príbeh firmy sa začal odohrávať v roku 1976 na pôde North Carolina State University, kde vznikol softvér na štatistické analýzy,
po veľkom úspechu projektu pre analýzu poľnohospodárskych dát. Dnes je SAS vedúcim dodávateľom analytického softvéru, ktorý používa 92 spoločností z rebríčka TOP 100 FORTUNE Global 500.
Úspechy našich zákazníkov
Od liečby k prevencii »
Bankový sektor už dlhú dobu používa riešenia hodnotiace, ako je ktorý klient rizikový z hľadiska nesplácania úveru. Pretože sa systémy pre analýzu kreditných rizík v praxi osvedčili, objavujú sa ako huby po daždi aj mimo bankový sektor. Riešenie využíva aj spoločnosť T-Mobile, ktorá chce tak znížiť svoje pohľadávky po splatnosti.  
Analytický softvér pomáha Ekonomickej univerzite pripraviť študentov na prax »
EU sa vždy zaujímala o využívanie softvéru, či už pri vedeckej činnosti pedagógov, alebo pri výučbe. Obzvlášť to platilo pre oblasť štatistiky, pri ktorej je nevyhnuté robiť čoraz náročnejšie výpočty.
Tipy a triky
Monitoring modelov »
Credit Scoring solution, aplikácia od SASu, môže bankám pomôcť. Jedna jej časť, Model Monitoring, robí to, čo má v názve. Monitoruje modely, či sa nemýlia vo svojich odhadoch, či východiská platné pri tvorbe modelu z modelovacích dát zostavajú v platnosti aj pri skórovacích dátach.
Biznis analytika
Poézia dátového modelovania »
Prečo sa v dátových skladoch používajú špeciálne dátové modely? Je to samozrejme dané tým, že obsahujú iné informácie a pracuje sa s nimi inak, než ako pri „klasických“ operatívnych systémoch. U tých ide predovšetkým o rýchly a spoľahlivý zápis transakcií, zatiaľ čo dátové sklady sú zamerané na zložité čítanie a analýzu rozsiahlych informácií.
Rozhovor
Plavčík v IT bazénoch »
SAS nie je len softvér, ale aj ľudia, ktorí ho tvoria, implementujú, predávajú, školia. Chcete spoznať trochu tých, ktorí sedia v bratislavskej kancelárii? Dnes Vám predstavím jedného z projektových manažérov, Petra Oravčíka.
Uskutočnilo sa
SAS Fórum ukázalo ako odhaliť podvodníkov, zlepšiť vzťahy so zákazníkmi a zvýšiť ziskovosť firmy.
14. ročník konferencie privítal takmer 250 účastníkov najmä z bankového, poistného a utilitného prostredia. Ak máte záujem o zaslanie prezentácií, napíšte nám: marketing@svk.sas.com.

SAS Teradata Golf Cup 2011
Poslednú májovú nedeľu sa uskutočnil už 8. ročník golfového turnaja spoločnosti SAS.
SAS ocenil inovatívnych zákazníkov
Ocenenia SAS Excellence Award si prevzali manažéri Tatra banky, Prvej stavebnej sporiteľne a UniCredit Bank Slovakia. 
Akademický program
Najlepší akademický poster
Účastníci konferencie SAS Forum označovali smajlíkmi preferencie, ktorý z 10 posterov sa im páčil najviac. A víťazmi sa stali.... 
Pohľad späť na SAS Global Forum 2011
Začiatkom apríla sa konalo v Las Vegas celosvetové stretnutie používateľov SASu. Aké dojmy si odniesli dvaja účastníci zo Slovenska? A aké prezentácie tam odzneli?
Školenia
Plán školení na júl 2011 »
Školenia, ktoré sa budú v najbližšom čase realizovať, zameriavame na učenie sa programovania:

Na našom webe nájdete kompletný zoznam školení. Ak Vám nejaké chýba, alebo máte akékoľvek iné otázky, kontaktuje nás e-mailom, alebo telefonicky: 02/5778 0941.


Ako to vidí Hana Petríková
Nižšie ceny, nižšie dane .
Nikto nevidí a málokto si uvedomuje, že kvôli podvodníkom všetci platíme viac.

Support
Navštívte
SAS Newsletter archív »
SAS Worldwide »
SAS na Slovensku »
SAS v Čechách »
SAS Customer Support Center »
 
Nového adresáta môžete prihlásiť na adrese
svk.feedback@svk.sas.com.
 
Váše námety na skvalitnenie budúcich vydaní posielajte na
svk.feedback@svk.sas.com.
 
Ak si neželáte dostávať každý mesiac tento e-mail, napíšte nám na
svk.unsubscribe@svk.sas.com


Mená výrobkov alebo služieb SAS a SAS Institute Inc. sú registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami SAS Institute Inc. v USA a iných krajinách. ® označuje registráciu v USA. Ostatné mená značiek a produktov sú registrovanými obchodnými značkami alebo značkami k nim patriacich spoločností.

Copyright © SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary, North Carolina 27513, USA. Všetky práva vyhradené.