Zobraziť ako webovú stránku

SAS Slovakia Newsletter SAS
December 2011 SAS Slovakia  |  Pripísať sa  |  Odhlásiť sa
Milé čitateľky a milí čitatelia,

veríme, že všetci, čo používate náš softvér (alebo nad ním uvažujete), ste počas celého roka cítili našu podporu, o ktorú sme sa snažili.
Ďakujeme Vám za každý podnet, pripomienku, ale i vďaku, ktorá nás motivuje robiť veci stále lepšie. Bez Vašej dôvery a výbornej komunikácie by sme s Vami nemohli úspešne spolupracovať.
Dovoľte mi v mene všetkých kolegov popriať Vám pokojné a radostné prežitie sviatkov, ktoré budú sprevádzať samé pekné prekvapenia, nielen pod stromčekom. A v novom roku 2012 veľa síl, pevné zdravie a pohodu doma i v práci.

Prvé číslo nášho dvojmesačníka vyjde budúci rok vo februári – už teraz sa teším na naše „stretnutie".


Novinky z tlače
Analytika si získava u manažérov rešpekt »
Ana­lý­zy dát po­má­ha­jú fir­mám rie­šiť zá­važ­né pod­ni­ka­teľ­ské prob­lé­my a napĺňať am­bi­cióz­ne cie­le pri zni­žo­va­ní nák­la­dov či zvy­šo­va­ní zis­ko­vos­ti.
Úspechy našich zákazníkov
Prvá stavebná sporiteľňa vymáha pohľadávky s podporou SASu »
Po odstúpení od zmluvy vyhodnocuje analytický softvér dostupné dáta o pohľadávke a odporúča pracovníkom banky najvhodnejší spôsob vymáhania. 
Biznis riešenie
Manažment analytických modelov: SAS Model Manager »
Analytické modely majú priamy vplyv na výkonnosť a úspešnosť organizácií. Modely zohrávajú dôležitú úlohu v biznis procesoch a chybný  výstup modelu alebo oneskorená reakcia použitia modelov môže spôsobiť veľké straty.
Biznis analytika
Optimalizácia dátového skladu »
Dátové sklady bývajú skutočne budované ako robustné systémy s rezervou pre spracovanie rozsiahlych dát. Časom však nastáva takmer zákonite okamžik, keď získanie potrebnej informácie vyžaduje vzhľadom na rast dátovej základne omnoho viac kapacity a času, než je akceptovateľné. Nezostáva nič iné než optimalizovať.
Rozhovor
Tá, ktorú uvidite ako prvú, ked prídete k nám  »
SAS nie je len softvér, ale aj ľudia, ktorí ho tvoria, implementujú, predávajú, školia. Chcete spoznať trochu tých, ktorí sedia v bratislavskej kancelárii? Dnes Vám predstavím tvár našej recepcie, Paulu Vráblikovú.
Uskutočnilo sa
Podvody v poisťovníctve - ako im predísť
27. októbra 2011 sa konal ďalší raňajkový seminár, tentoraz s témou odhaľovanie poistných podvodov. Ak Vás táto problematika zaujíma, napíšte nám a pošleme Vám obratom prezentáciu.  
Akademický program

Navštívili sme študentov na FHI
Robiť osobné kroky ku študentom a pedagógom a zdôrazňovať im tak praktickú využiteľnosť biznis analytiky – aj toto je jeden z cieľov programu Academic.
Školenia
Plán školení na 1. kvartál roku 2012
Pozorne si, prosíme, pozrite, čo sme pre Vás pripravili už od januára. Ak Vás nejaké školenie zaujme, alebo Vám chýba, neváhajte kontaktovať Katku Frühwaldovú, 02/5778 0941. Rada Vám pomôže.
Zaujalo iných, môže aj Vás
Sme viac na Facebooku »
Vyše 220 fanúšikov, exkluzívne informácie, statusy, fotografie, videá, zaujímavé linky, pracovné ponuky... To všetko nájdete na www.facebook.com/SASslovakia. Staňte sa aj vy našimi fanúšikmi!
Support
Navštívte
SAS Newsletter archív »
SAS Worldwide »
SAS na Slovensku »
SAS v Čechách »
SAS Customer Support Center »
 
Nového adresáta môžete prihlásiť na adrese
svk.feedback@svk.sas.com.
 
Váše námety na skvalitnenie budúcich vydaní posielajte na
svk.feedback@svk.sas.com.
 
Ak si neželáte dostávať každý mesiac tento e-mail, napíšte nám na
svk.unsubscribe@svk.sas.com


To contact SAS via postal mail: SAS, SAS Campus Drive, Cary NC 27513 USA. ATTN: Legal Division/Privacy Manager.

Mená výrobkov alebo služieb SAS a SAS Institute Inc. sú registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami SAS Institute Inc. v USA a iných krajinách. ® označuje registráciu v USA. Ostatné mená značiek a produktov sú registrovanými obchodnými značkami alebo značkami k nim patriacich spoločností.

Copyright © SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary, North Carolina 27513, USA. Všetky práva vyhradené.