Partneri /

SAS Partnerstvo

Partnerský program so spoločnosťou SAS je základom pre silné vzťahy s poprednými organizáciami, či už z pohľadu obchodného alebo technologického. Usilujeme sa o kombináciu našej znalosti a analytického softvéru SAS s našimi partnermi a ich znalosti a skúsenosti v rôznych priemyselných odvetviach. Tak môžeme našim zákazníkom priniesť a ponúknuť kompletné riešenie pre ich potreby. Spolu s našimi partnermi vyvíjame, predávame a dodávame najkomplexnejšie inteligentné riešenia na trhu.

Členovia partnerského programu spoločnosti SAS predstavujú obrovskú škálu odbornosti v technológiách, jednotlivých odvetviach a znalosti riešení – a majú jednu vec spoločnú – všetci spĺňajú rovnako vysoký štandard znalosti o trhu, vízii, integrácii a spokojnosti zákazníka, ako samotný SAS.

Pracujúc spolu, SAS a jeho partneri, môžu rozšíriť a podporovať riešenia a predávať technológie rovnakými priamymi obchodnými kanálmi. Tak sa samozrejme znižujú náklady a dĺžka obchodného a dodávacieho cyklu.

Partnerské programy

Partnerstvo so SAS-om ponúka sieť partnerov, ktorí zahrňujú:

 • Systémových integrátorov a konzultantov

 • Komplementárny hardvér, aplikácie a poskytovateľov softvéru

 • Outsourcing, poskytovateľov aplikačných a dátových služieb

Táto stratégia nám umožňuje pracovať oveľa efektívnejšie s partnermi, ktorí dopĺňajú naše najzákladnejšie schopnosti, ako napr. v riešeniach pre riadenie vzťahov so zákazníkmi, riadenie výkonnosti organizácie, atď. – takže môžeme naďalej viesť na trhu v oblastiach, v ktorých náš zákazník vedie vďaka jeho dôvere SAS-u.

Prehľad Partnerských Programov

SAS partneri sú zaradení do jedného z piatich základných programov, ktoré sú navrhnuté ták, aby podporovali rozličné požiadavky trhu a rozličných partnerov. V rámci každého Partnerského Programu, sú konkrétne požiadavky a výhody pre každý typ partnerstva, uvedené v publikácii - SAS Alliance Program Guide.

 • Technology Program

 • Consulting Program (Affiliate Partner)

 • Application Program

 • Outsourcing Program

 • Reseller Program

Každý z vyššie uvedených programov má tri úrovne, umožňujúc SAS-u alokovať zdroje najefektívnejším spôsobom, aby sme naplnili potreby zákazníkov na celom svete.

 • Platinová: strategické vzťahy s celosvetovými známymi spoločnosťami, sú riadené globálne

 • Zlatá: partnerstvá s celosvetovým dosahom, ale implementácia a riadenie je na regionálnej úrovni.

 • Strieborná: vzťahy s firmami, ktoré pôsobia v jednotlivých regiónoch, krajinách, alebo len na úrovni krajov.