Produkty a riešenia / Telekomunikácie

SAS riešenia pre telekomunikácie

V odvetví telekomunikácií je potrebné umenie vedieť sa prispôsobiť, chrániť svoje domáce trhy a diverzifikovať zdroje svojich príjmov. Zvyšujúci sa počet fúzií, strategických spojení a privatizácie podnikov odráža meniacu sa tvár tohoto odvetvia. Nevyhnutnosť uvedomenia si významu hodnoty zákazníka priniesla väčšie zameranie sa na jeho získanie a udržanie - churn management. Je potrebné pohotové riadenie. Spoločnosti sa snažia vyniknúť svojou kvalitou služieb, výrobkami, cenou a službami pre zákazníka.

Kľúčovou stratégiou SAS je dodávanie informácií: to umožňuje telekomunikačným spoločnostiam využívať ich obrovské zdroje údajov z mnohých pohľadov. To im pomáha objavovať nové a predtým neznáme trendy. Viaceré telekomunikačné spoločnosti už používajú systém SAS na prekonanie viacerých pre toto odvetvie špecifických problémov.

Riešenie pre churn management

Pomáha analytikom porozumieť, riadiť a identifikovať najúčinnejšie spôsoby na udržanie si existujúcej klientely, získavať nových zákazníkov a využívať ich obchodný potenciál. Techniky zahŕňajú segmentáciu trhu a profilovanie zákazníkov.

Dátový sklad o rôznych činnostiach vo firme

Riešenie poskytuje spoločnosti presné informácie o všetkých oblastiach podnikania a pomáha tak riešiť také problémy, akými sú kvalita, vyťaženie kapacít, sieťové plánovanie, odhaľovanie podvodov a cenový vývoj.

Riešenie pre IT

Umožňuje zaznamenávať, analyzovať a riadiť činnosti, úroveň služieb, účtovníctvo a poskytovať IT zdroje. To im umožní účinnú kontrolu nákladov na IT a zdrojov pre počítačové systémy, aplikácie a telekomunikačné siete a pomôže zlepšiť kvalitu služieb.