O nás /

O spoločnosti

 

About SAS

O SASe

SAS založil v r. 1976 Jim Goodnight, John Sall a Jim Barr. Spoločnosť vyrástla z malej kancelárie so štyrmi zamestnancami na firmu s viac než 13 700 pracovníkmi. Počas celého vývoja SASu, zostala jedna vec nezmenená – kľúčová úloha informácií v procese rozhodovania. SAS vždy pomáhal organizáciám zbierať tie najdôležitejšie údaje a transformovať ich do využiteľných strategických informácií o zákazníkoch, dodávateľoch a vlastnej organizácii. Výsledkom toho je skutočnosť, že SAS nájdete všade tam, kde spoločnosti potrebujú vyriešiť biznis problémy analyzovaním obrovského množstva údajov. SAS = biznis analytika. Na Slovensku vznikla pobočka v r. 1995, ktorá má 45 zamestnancov a podporuje slovenský trh komplexne: konzultačnými službami (vrátane biznis consulting), školeniami a technickou podporou.

Spoločenská zodpovednosť firmy

Spoločenská zodpovednosť firmy

Corporate Social Responsibility Report hovorí o základných hodnotách firmy a úspechoch, ktoré dosiahla vďaka svojmu silnému záväzku poskytovať jedinečnú kultúru na pracovisku, podpore vzdelávania a úsilia znižovať zaťaženie na životné prostredie.