Szkolenia

Rozwiązania dziedzinowe

SAS Enterprise Risk Management


Monitorowanie ryzyka operacyjnego z wykorzystaniem SAS OpRisk Monitor
Implementacja wspólnego repozytorium wykorzystywanego do rejestracji wszystkich zdarzeń związanych z ryzykiem operacyjnym, szczególnie w obecnych czasach, może mieć olbrzymie znaczenie dla poprawy przepływu informacji pomiędzy departamentami odpowiedzialnymi za rejestrację i monitorowanie wpływu poszczególnych czynników ryzyka.

W obecnej wersji oprogramowania SAS OpRisk Monitor definicja ryzyka operacyjnego została rozszerzona o dodatkowe typy ryzyk jak np.: ryzyko strategiczne czy ryzyko reputacji.


Wykorzystywane oprogramowanie:
SAS OpRisk Monitor

Wykład 40%, Ćwiczenia 40%

Monitorowanie ryzyka operacyjnego z wykorzystaniem SAS OpRisk Monitor

Implementacja wspólnego repozytorium wykorzystywanego do rejestracji wszystkich zdarzeń związanych z ryzykiem operacyjnym, szczególnie w obecnych czasach, może mieć olbrzymie znaczenie dla poprawy przepływu informacji pomiędzy departamentami odpowiedzialnymi za rejestrację i monitorowanie wpływu poszczególnych czynników ryzyka.

W obecnej wersji oprogramowania SAS OpRisk Monitor definicja ryzyka operacyjnego została rozszerzona o dodatkowe typy ryzyk jak np.: ryzyko strategiczne czy ryzyko reputacji.

Brak koordynacji działań i bieżącej współpracy wewnątrz organizacji może skutkować niepełnym lub niewłaściwym monitorowaniem procesów biznesowych, naruszeniem zasad bezpieczeństwa oraz wieloma innymi skutkami.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie możliwości monitorowania i raportowania wpływu zdarzeń związanych z ryzykiem operacyjnym na zdefiniowane wskaźniki KPI (Key Performance Indicators) oraz KRI (Key Risk Indicators)

Poruszane tematy:
 • Rejestracja zdarzeń
  • Opis zdarzenia
  • Wymiar finansowy zdarzenia
  • Metodyka klasyfikacji zdarzeń
 • Scenariusze
  • Definicja ścieżki przepływu dla scenariusza
  • Szablon scenariusza
  • Implementacja scenariuszy
 • Metody kontrolne
 • Key Risk Indicators (KRI)
 • Plany działań
 • Zarządzanie wymiarami
  • Konstrukcja wymiarów
  • Mapowania w wymiarach
 • Parametry finansowe
  • Waluty
  • Kursy wymiany
  • Zabezpieczenia
 • Elementy administracji m Użytkownicy i role
Wymagania wstępne:
Struktura szkolenia:
Wykład 40%, Ćwiczenia 40%
Wykorzystywane oprogramowanie:
SAS OpRisk Monitor
Kod/Poziom szkolenia:
SRM / D