Partnere /

The SAS Alliance

SAS samarbeider med flere partnere, lokalt og globalt.

The SAS Alliance er samarbeid mellom ledende selskaper som tilbyr programvareløsninger, teknologi, rådgivning og konsulenttjenester. Vi ønsker å kombinere vår erfaring og analytiske løsninger med våre partneres industrikunnskap og fagekspertise. Sammen er vi en komplett løsningsleverandør og rådgiver for våre felles kunder.

 Partnere i Norge
Vi samarbeider lokalt med partnere i tillegg til globale partneravtaler. Les mer om våre norske partnere. 
 Tilbud til utdanningssektoren
Er du i utdanningssektoren har du mulighet til å arbeide med den nyeste programvaren og være i forkant av utviklingen. 
 Kunder i Norge
Vi lisensierer ut våre løsninger, og inngår derfor et langvarig partnerskap med våre kunder. Les mer om deres erfaringer.