Om SAS /

SAS Institute blir Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper norske virksomheter til å drive mer miljøvennlig. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat som støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

- SAS Institute har alltid vært opptatt av å drive bærekraftig, og tiden var nå inne til også å kunne dokumentere vår miljøprofil, sier HR direktør Hilde Sundt-Hansen.

Bedrifter kan sertifiseres som Miljøfyrtårn etter å ha gjennomgått en miljøanalyse og deretter oppfylt definerte bransjekrav innenfor de viktigste miljøområdene. ; internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.

- Det har vært en omfattende, men nyttig sertifiseringsprosess vi har vært igjennom sammen med stiftelsen Miljøfyrtårn. Ved siden av en positiv effekt på miljøet, tror vi at prosessen også vil synes på bunnlinjen da den tvinger oss til å redusere vårt forbruk ytterligere og gjøre mer bevisste innkjøp, fortsetter Sundt-Hansen.

Når bransjekravene er oppfylt vil SAS Institute ha et sertifikat som er gyldig i 3 år. Miljøfokuset holdes oppe gjennom hele perioden ved å forplikte seg til stadig å forbedre miljøprofilen og oppfylle miljøkravene.

En tydelig miljøvennlig profil gjør også SAS Institute mer konkurransedyktige.  

- Vi merker etterspørselen fra kunder om dokumentasjon på vårt miljøengasjement, slik som vi selv også etterspør tilsvarende blant våre leverandører og partnere, sier Sundt-Hansen. 

- Vi har også fått mange positive tilbakemeldinger fra våre medarbeidere på at vi nå tilrettelegger for en enda mer miljøvennlig arbeidshverdag. De setter pris på at de alle involveres i prosessen og på den økte bevisstheten som dette medfører, avslutter Sundt-Hansen.

Motta informasjon fra SAS | Kontakt oss