Les e-posten direkte i nettleseren

  SAS
1. kvartal 2013 www.sas.com/no  |  Avmelding
blogs linkedin twitter
ORSA: Et verdifullt strategisk verktøy »
 
 
Selv om full ikrafttredelse av Solvens II, ifølge Finanstilsynet, ikke vil finne sted før 2015, er det fortsatt noen tiltak i Pilar 2 som sannsynligvis må gjøres i år. Blant de er ORSA, som krever at solvensbehov på kort og lang sikt vurderes mot selskapets risikoprofil, vedtatte rammer for risikotoleranse og strategi. Dermed har ORSA potensiale til å bli et verdifullt strategisk verktøy for å sikre samspill mellom selskapets forretningsstrategi og risikostyring. Dette forutsetter at man i bunn har en fleksibel løsning som samkjører selskapets risikostyring og ledelsesrapportering. Les mer
Faglig påfyll og inspirasjon
"Den som har skoen på vet best hvor den trykker" »
Gjensidige jobber etter tanken om at "den som har skoen på vet best hvor den trykker". Ansvaret for risikostyringen ligger hos risikoeierne i første linje, forteller CRO i Gjensidige, Jostein Amdal. Hør innlegg med Jostein Amdal på Risk Forum.
Solvenskrav og kundeinnsikt på samme plattform »
Sampension er internasjonalt kjent for IT-støtten til sine forretningsprosesser. Nå er turen kommet til EUs solvensregler og kundeinnsikt på den samme plattformen. Sampension vil gjøre det riktig første gangen, og virksomhetens grundige IT-kultur bygger på en smertelig erfaring fra 1990-tallet.
Fennia får økt forretningsverdi med på kjøpet »
Forsikringsselskapet Fennia velger SAS Institute til å oppfylle Solvens II og får økt forretningsverdi med på kjøpet. «Løsningen hjelper oss å effektivisere solvens-beregningene og prosessene våre i samsvar med de nye kravene» sier Raoul Berglund, sjef for risikostyring i Fennia.

Nyheter
SAS vokser med Big Data »
Vårt nyeste flaggskip, SAS® Visual Analytics, har vært en sterk bidragsyter til resultatet» sier adm. direktør Kåre Nygård. SAS Institute i Norge vokste med 16,7 prosent i 2012.

Ledende innen Governance, Risk og Compliance-løsninger »
SAS Institute er igjen plassert som ledende innen Enterprise Governance, Risk og Compliance-løsninger (EGRC) i Chartis RiskTech Quadrant.

Innsikt

SAS Visual Analytics - innsikt på boks
Selv om vi gjerne lar oss begeistre av fargerike grafer og kverning av store tallmengder, er det interessant å spørre hva et verktøy for datavisualisering kan bety for norske virksomheter? Vi har samlet tanker og spørsmål fra samtaler med BI-spesialister, forretningsutviklere og ledere i Norge de siste 10 mnd.

Risk Forum | 14. mars
Gå ikke glipp av den viktigste møteplassen for risikostyring »
Risk Forum arrangeres for 10. gang og er Norges viktigste møteplass for ledere innen risikostyring. Hør innlegg med Gjensidige, Statoil, Danske Bank, Commerzbank og Finanstilsynet.

Kalender
SAS Global Forum |
28. april - 1. mai »

Den årlige brukerkonferansen til SAS Institute arrangeres i San Francisco. Over 50 nordmenn deltar for faglig påfyll og sosial nettverksbygging. Bli med du også og meld deg på i dag!

Kontakt
SAS Institute AS
E-post: info@nor.sas.com

Telefon: 23 08 30 50
www.sas.com/norway


Kontakt oss postalt: SAS Institute, Postboks 2666 Solli, 0203 Oslo. Attn: Markedsavdelingen.

SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks
of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA registration. Other brand and
product names are trademarks of their respective companies.

Copyright © SAS Institute Inc. All rights reserved.