Nyhetsbrev /

SAS er så komplisert!

Henrik Slettene, Senior Advisor Information Management, SAS Norge


Jeg hører fra tid til annen at noen mener at SAS er komplisert. Dette fremkommer jo som rykter og bruddstykker av samtaler og er nok betydelig overdrevet, men det får en uansett til å reflektere over hvor dette kan ha oppstått.

Jeg kom i denne sammenheng til å tenke på en historie som fant sted her forleden. Jeg og min sønn på 7 år skulle felle et stort tre, en furu tror jeg det var. Vi gikk av gårde med hver vår sag. Jeg hadde motorsag med tilhørende bensinkanne og kjedeolje,  og han hadde en liten baufil som han hadde fått av farfar til jul. Da vi kom frem gikk guttungen full av pågangsmot i gang med å sage på treet. Etter et par minutter var noe av pågangsmotet borte og guttungen begynte å lure på hvordan vi egentlig skulle få ned treet. Da tok jeg på vernebuksa, startet motorsagen, bad ham stå på betryggende avstand, og felte treet ganske greit. Da kvistene hadde lagt seg og adrenalinkicket etter å ha lagt ned noe så stort hadde roet seg litt, sa Simen, som han heter, at ”Pappa – jeg trenger nok en sånn sag jeg også!”.

Dette er ikke en historie om hvor flink jeg er med motorsag, men heller en historie om at riktig person må gjøre jobben med riktig verktøy. Det ville høyst sannsynlig fått en katastrofal utgang hvis jeg kjøpte motorsag til 7-åringen min, og treet ville nok stått der enda om jeg måtte ha saget det ned med baufil.

Slik er det med SAS også. Det klart SAS er komplisert! Det brukes til kompliserte oppgaver! SAS brukes til noen av de mest kompliserte analysene og prosjektene innen medisinsk forskning, romfart, til analyser av oppførselen til tungt roterende utstyr i Nordsjøen og jeg vet ikke hva. Og det opereres av noen av de skarpeste hodene verden har sett.

Problemene kommer når brukere, både på forretnings- og IT-siden, blir satt til å bruke verktøy de ikke har forutsetning for å bruke eller forstå, eller når brukere blir utstyrt med verktøy som er utilstrekkelige for å få jobben gjort. Med andre ord der det er mismatch mellom kompetanse, verktøy og oppgave. Før i tiden var dette vanskelig, for SAS hadde stort sett Base SAS, og brukere på forretningssiden var tvunget til å skrive SAS-kode. SAS er, på godt og vondt, 34 år gammelt. På den annen side, toleransegrensene for slikt var mye høyere da enn nå.

Med den siste versjonen av SAS, SAS 9.2, burde denne type problemer være mulig å unngå. Den nye versjonen av Web Report Studio og OLAP Viewer er for eksempel nå basert på AJAX, slik at brukere kan bruke Drag-and-Drop funksjoner direkte i webgrensesnittet slik de er vant til i andre verktøy. Min påstand er at brukere nå kan finne, hente og bruke informasjon i SAS nærmest uten opplæring dersom tilretteleggingen er riktig. Jeg oppfordrer dere til å ta en titt på hvor brukervennlig og direkte lekkert SAS 9.2 har blitt!

På IT-siden har både åpenheten og standard-støtten blitt vesentlig forbedret, slik at mer generell kompetanse mye enklere kan overføres til SAS-prosjekter. Forbedret har også klienter som DI Studio og SAS Management Console blitt, slik at en nå i mye større grad kan drive utvikling uten å måtte forholde seg til kompleks syntaks i SAS-kode. Men – som illustrert med motorsagen – man kan, og dét er en ufattelig styrke brukt riktig!

Det hele dreier seg om en gjennomtenkt strategi med hensyn på hvordan informasjon distribueres,  hvilke kanaler og verktøy som brukes, og hvilken kompetanse en ønsker å ha på henholdsvis bruker- og IT-siden. Og dette må naturligvis sees opp mot oppgavene som skal løses. Både SAS og våre partnere er mer enn villige til å bidra i en slik strategiprosess.

Enden på historien var for øvrig at Simen fikk noen greiner å sage over med baufila si, så når vi gikk hjemover, var vi egentlig fornøyde med egen innsats begge to.

Lykke til med SAS 9.2!