Les e-posten direkte i nettleseren

  SAS
2. kvartal 2013 www.sas.com/no  |  Avmelding
twitter blogs linkedin
Hva med ikke-rettighetspasientene? »

Til tross for at vi går inn i samhandlingsreformens andre år, øker antallet pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp. Hva er medisinen for å bøte på den uheldige utviklingen?

I Norge har mennesker som faller inn under kategorien «ikke-rettighetspasienter», det vil si pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp, økt de siste årene. Fra 2008 til 2012 er økningen på hele 13 prosent og pasienter som må vente på behandling mer enn ett år er doblet. Hvem er det egentlig som utgjør denne gruppen og hva er medisinen for å stoppe den uheldige utviklingen? Les mer >>


Nyheter
Deling av informasjon
– det viktigste virkemiddelet »

Mer helhetlige løsninger og bedre samhandling ved deling av informasjon i helsesektoren er nødvendig, mener Erik M. Hansen, administrerende direktør i Helse Vest IKT.

Finner feil med Big Data »
I Region Syd leser en computer 500 pasientjournaler på 15 sekunder, og finner ut hvor det kan ha blitt begått en feil. (fra Samdata)

Samarbeid og innsikt »
Senter for hjerte- og lungesyke bruker Visual Analytics for å se mønstre og risiko ved forskning og pasient-behandling. Informasjonen blir brukt både av kliniske og ikke-kliniske systemer for å få et enhetlig inntrykk av pasienten.

Konsolideringsprosjekt hos Stockholm Läns Landsting
gir fordeler »

Alle enheter har tilgang til samme informasjon, deler kompetanse og bruker samme grensesnitt. Slik senker SLL sine kostnader.
Mangel på analyser truer pasientsikkerheten »
- I de siste årene har jeg sett hvordan vi kan forvandle den store datamengden i helsesektoren til kunnskap og forbedringsarbeid, skriver senirorådgiver Heléne Spjuth.
SAS® Visual Analytics for helse, velferd og samfunnstjenester »
Informasjon i sanntid gir bedre muligheter for utforsking av data, og tilgjengeliggjør disse raskt for forskning og analyse.
Events

Visual Analytics | 21. august
I løpet av to timer vil vi dele med deg hvordan du, enkelt og intuitivt, kan arbeide med og utforske store data med SAS® Visual Analytics. Samtidig viser vi hvordan du kan levere resultatene gjennom web-rapportering og mobile enheter, som for eksempel iPad.

SAS Forum | 17. september
Bli med på årets viktigste begivenhet for SAS-brukere og andre interesserte. På dagen får du både faglig og sosialt påfyll, inspirasjon og nyttige tips som du kan ta med deg hjem.

Hør blant annet innlegg fra Sykehus Innlandet, Sygehus Lillebælt, samt få demonstrert hvordan pasientjournaler gjennomgås automatisk og raskt med ATA (Automated Trigger Analytics)!
Kontakt
SAS Institute AS
E-post: info@nor.sas.com

Telefon: 23 08 30 50
www.sas.com/norway


Kontakt oss postalt: SAS Institute, Postboks 2666 Solli, 0203 Oslo. Attn: Markedsavdelingen.

SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks
of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA registration. Other brand and
product names are trademarks of their respective companies.

Copyright © SAS Institute Inc. All rights reserved.