Les e-posten direkte i nettleseren

  SAS
1. kvartal 2013 www.sas.com/no  |  Avmelding
blogs linkedin twitter facebook
Kvaliteten på medisinsk koding må heves »
 
I ett av tre pasientopphold ved norske sykehus kodes hovedtilstanden feil, viser undersøkelser av Riksrevisjonen. Videre er det også grunn til å tro at koder for bi-diagnoser inneholder feil eller mangler. I noen tilfeller kan dette gå på pasientsikkerheten løs. I tillegg følger det at én av fire pasientopphold klassifiseres feil i DRG (Diagnose Relaterte Grupper). Høy kvalitet innen medisinsk koding er kostnadseffektivt. Vi håper helseministeren vil se på dette som en viktig del av et nasjonalt IKT-løft for helsesektoren.  Les mer .
Faglig påfyll og inspirasjon
Mangler oversikt »
Norsk helsevesen mangler systemer som gjør det mulig å sammenligne effektivitet og kvalitet i behandlingene ved ulike sykehus. Da blir oppfølging og styring vanskelig, skriver lege Ulf Ljugnblad.

Ny metode varsler journalsnoking »
Oslo universitetssykehus (OUS) har prøvd ut en ny metode som automatisk varsler om uforklarlige journalinnsyn. Metoden baserer seg på mønster-
gjenkjenning, som analyserer samtlige oppslag i en journal ved hjelp av en statistisk metode. (Dagens Medisin)

Mer livskvalitet for pengene »
- Vi må holde pasientene ute av sykehusene, og vi må gjøre det riktige på første forsøk. Vi må bli bedre til å styre og støtte hele pasientforløp, sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord.

Nyheter fra SAS Institute
SAS Visual Analytics
- innsikt på boks »

Selv om vi gjerne lar oss begeistre av fargerike grafer og kverning av store tallmengder, er det interessant å spørre hva et verktøy for datavisualisering kan bety for norske virksomheter? Vi har samlet tanker og spørsmål fra samtaler med BI-spesialister, forretningsutviklere og ledere i Norge de siste 10 mnd.

Rask analytisk suksess »
Hvordan forteller du om et stort initiativ som skal modernisere helsevesenet og har potensiale til enorme besparelser? Jo, med Business Analytics som raskt analyserer siste data og deler resultatene direkte på en offentlig nettside. Det er det US Departement of Health and Human Services gjør med sitt Helse IT-dashbord.
Innsikt

Dataene snakker ikke sammen
Store deler av helsevesenets produksjons- og datasystemer er ikke laget for å takle økt informasjonsbehov og akselererende datamengder. Dagens systemer snakker ikke sammen, og for å oppnå målet om rett informasjon i rett tid, må styringssystemene forbedres og IKT-strategi satses mer på.

Seminar
SAS Erfa-døgn | 11. - 12. april »
Få ny innsikt til forbedring - på ett døgn. Hør innlegg med fokus på erfaringer og kunnskap fra regioner og sykehus i Danmark, fra igangsatte eller ferdigstilte endringsprosjekter, ved bruk av Business Analytics. Delta og få inspirasjon sammen med andre norske deltakere. Bruk EAN-kode 111 ved påmelding.

SAS Global Forum |
28. april - 1. mai »

Den årlige brukerkonferansen til SAS Institute arrangeres i San Francisco. Over 50 nordmenn deltar for faglig påfyll og sosial nettverksbygging. Bli med du også og meld deg på i dag!

Analytics 2013 | 19. - 20. juni »
I London møtes analytikere fra hele Europa til to-dagers konferanse om beste praksis, nyeste teknikker og siste trender innen anvendt analyse. ConocoPhillips Norge er blant innleggsholderne.
Kontakt
SAS Institute AS
E-post: info@nor.sas.com

Telefon: 23 08 30 50
www.sas.com/norway


Kontakt oss postalt: SAS Institute, Postboks 2666 Solli, 0203 Oslo. Attn: Markedsavdelingen.

SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks
of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA registration. Other brand and
product names are trademarks of their respective companies.

Copyright © SAS Institute Inc. All rights reserved.