presse & nyheter / KUNDEINTERVJU

Fremtiden er ikke lenger hva den pleide å være

– Dersom tilhørerne går fra foredraget mitt litt mer optimistiske enn da de kom, er jeg fornøyd, oppsummerer Jon Bing målsettingen med sitt foredrag på SAS Forum Norge. En av de virkelig store nestorene innen rettsinformatikk skal holde årets åpningsforedraget og vi kan glede oss til en spennende reise. I følge Bing er fremtiden lik et ukjent land som vi ubønnhørlig drives inn i og vil oppdage.

Faktisk er vi allerede i fremtiden, hevder Jon Bing. Visjonene som vi hadde på 60- og 70-tallet er på mange områder overrealisert. Ta for eksempel filmen "2001: En romodyssé" fra 1968, der astronauten Heywood R. Floyd i 1999 er på vei til Månen fordi en astronautgruppe har funnet en monolitt som sender mystiske signaler mot Jupiter. I år er det 42 år siden førstemann satt sin fot på Månen. Det samme gjelder for Internett. – Det er på mange måter det eneste eventyret jeg har vært vitne til i mitt eget liv. Jeg har sett noe vokse frem som jeg ikke trodde var mulig da det begynte å spire.

Forskjellen på informasjon og data – og hva vi er villige til å betale for
Jon Bing har sitt daglige virke som professor ved Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo og kommer på SAS Forum for å dele sine tanker og refleksjoner rundt betydningen av informasjon og deling av kunnskap med et morsomt, interessant og tankevekkende foredrag. – Internett er historien om kunnskap og teknologi. Internett ble laget for at mennesker skulle dele kunnskap seg imellom. Suksessen er at den gjorde dette mulig. Når SAS Institute forteller at de jobber med informasjon, er det egentlig ikke helt korrekt. De jobber med data, men de løsningene de leverer legger til rette for at vi skal kunne hente informasjon ut i fra de dataene vi har. Det er der verdiene ligger.

Et spørsmål som er interessant å stille seg er hvordan man gjennom å foredle data skaper informasjon som noen er villig til å betale for.  Bing trekker frem forskjellen mellom en bedrifts vilje til å betale for et ledelsesinformasjonssystem som forbedrer evnen til å fatte riktige strategiske beslutninger, og hvor mye en privatperson blar opp for å delta på en fotballkamp. Begge aktivitetene gir mottakeren informasjon, men det er verdien i informasjonen som styre betalingsvilligheten vår.  Forskjellen i betalingsvilje for sanntids børsinformasjon versus gårsdagens børskurser er et annet eksempel på samme problemstilling. Verdiene skapes i informasjonens tilgjengelighet og mottakerens betalingsvillighet.

På samme måte som Internett er en suksess fordi mennesker ønsket å dele kunnskap, mener Jon Bing at fremtiden kommer til å gi oss uendelig mange nye muligheter til å motta, oppleve og foredle informasjon.
– Måten vi forholder oss til noe så enkelt som telefonen er et dekkende eksempel på hvordan vi utvikler oss, og hvor raskt vi oppfatter nyvinninger som en "skulle bare mangle"-løsninger. Med de såkalte immersive grensesnitt kan vi sannsynligvis raskere enn vi tror i dag kunne bruke smarttelefonene våre ved hjelp av øynene i stedet for å klikke på skjermen. Og det er tross alt ikke så mange år vi har brukt på å gå fra dreieskive og taster, til skjerm på telefonene våre.

Fra skjerm til den virtuelle virkeligheten på baksiden
Fantasiverdenen som Alice finner i sitt eventyrland er en virkelighet hinsides virkeligheten vi finner igjen i dagens dataspill. Historien om Alice er fra 1872 og fremdeles sitter vi foran skjermen når vi spiller dataspill eller lager scenarier for virksomhetens utvikling. Akkurat som speilet danner skjermens glassflate en klar grense mellom din virkelighet og den verdenen du ser inn i, men den står også i følge Jon Bing for fall. – Vi ser muligheten for å utforme immersive grensesnitt som tillater brukeren å dykke ned i en verden utenfor dagens virkelighet, der skjermen er borte og erstattet av utstyr som sender bilder inn på netthinnen. Når du i tillegg kan trekke på deg en ettersittende kroppsdrakt og gjøre det som bare har vært mulig for Alice, er muligheten mange og spennende.

- Optimisme i forhold til mulighetene og mot til å tenke uten grenser er det driver oss fremover. Jeg er en voksen mann  som har fått ta del i en fantastisk utvikling. Jeg har ikke moralsk mot til å love tilhørerne et foredrag spekket med praktiske tips, avslutter Jon Bing, men vi lever i en spennende tid, og mitt ønske er at lysten til å nyte de teknologiske nyvinningene har vokst etter foredraget mitt.

Om Jon Bing
Jon Bing er professor ved Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo og partner i advokatselskapet Bing Hodneland. Han regnes som en foregangsmann innenfor internasjonal rettsinformatikk.

Bing debuterte som skjønnlitterær forfatter sammen med Tor Åge Bringsværd i 1967. I nyere tid har Jon Bing vært engasjert i samfunnsdebatten på en rekke områder. Man kan se ham på TV når det er jubileum for den første personlige datamaskinen i Norge, lese hans svar på spørsmål om opphavsrett vedrørende digitale media, og selvfølgelig støte på ham på den årlige science fiction-festivalen ShadowCon i Oslo. Han uttaler seg ofte i media i saker som omhandler etikk når det gjelder teknologi, opphavsrett, og fremtiden generelt. Bing fikk St. Olavs Orden, ridder av første klasse i 1999 og er nok en av datanerdene i den voksne generasjon.