NYHETSBREV / HELSE

SAS Institute bidrar til reduksjon av helserelaterte skader 

SAS Institutes løsning for Karolinska Universitetssykehus får internasjonal oppmerksomhet

- SAS Institute, ledende på beslutningsstøttesystemer med avansert analyse, får oppmerksomhet av det amerikanske magasinet KMWorld for sin løsning, SAS® Text Analytics. KMWorld lister SAS som ledende blant store selskaper innen Knowledge Management. Ett av deres eksempler på organisasjoner som har lykkes i å forbedre sin virksomhet med SAS-løsninger er Karolinska Universitetssykehus. De har blant annet brukt SAS® Text Miner for å øke pasientsikkerheten og redusere helserelaterte skader.

- SAS Institute er på vår liste over viktige selskaper innen Knowledge Management på grunn av sitt innovative lederskap innen avansert analyse. Organisasjoner som bruker SAS® Text Analytics får dypere innsikt i virksomheten ved å kombinere store mengder av interne data med offentlig tilgjengelige tekster, som tekster i sosiale medier. Ved å analysere informasjonen får beslutningstakere et klarere bilde av både problemer og muligheter, sier Hugh McKellar, sjefsredaktør i KMWorld.

Gjennom å bruke resultatene fra tekstanalysen kan organisasjoner i alle størrelser øke inntektene, kvaliteten og sikkerheten. Et eksempel fra KMWorld er hvordan Karolinska Universitetssykehus bruker SAS® Text Analytics for å øke pasientsikkerheten. Løsningen SAS® Text Miner, en del av SAS® Text Analytics, skanner automatisk gjennom store mengder data i pasientjournaler og anen pasientrelatert informasjon, slik som reservasjonssystemer og lab-resultater. Så bestemmer Text Miner hvilke hendelser som kan være relatert til en skade, det vil si en skade som pasienten fikk etter at denne ble lagt inn på sykehuset og som kunne vært unngått med riktige rutiner. Ved hjelp av informasjonen kan Karolinska Universitetssykehus arbeide for å forebygge sykehusrelaterte skader og, i forlengelsen, redde liv.

- For å redusere personlig lidelse, men også for å utnytte ressurser som å betjene ventelister i stedet for å gjen-innlegge skadde, har pasientsikkerhet i den siste tiden fått økt fokus i helsevesenet. Det finnes i dag stor underrapportering av antallet helserelaterte skader, som nå kan unngås ved automatisert strukturert journalgransking. I dag får Karolinska Universitetssykehus frem riktig informasjon, som fører til økt pasientsikkerhet, sier Helene Spjuth, Rådgiver innen helse- og omsorgsanalyse hos SAS Institute i Sverige.

SAS® Text Analytics identifiserer trender, mønstre og stemninger som gjør det enklere å fatte beslutninger på alle nivåer. Løsningen bruker en kombinasjon av avansert statistisk modellering, behandling av naturlig språk og avanserte språklige teknikker for raskt og automatisk å tolke informasjonen. SAS® Text Analytics støttes av et godt tilbud av konsulenttjenester, opplæring og support for å sikre at kundene får maksimal avkastning på sine IT-investeringer.

Ønsker du å vite mer om ASJ (Automatisert strukturert journalgransking)? 

Ta kontakt med Senior Rådgiver Inge Krogstad i SAS Institute:
E-post: info@nor.sas.com
Telefon: 23 08 30 50