Nyhetsbrev / Sampension

Sampensions ferd mot business analytics

Sampension er i dag internasjonalt kjent for IT-støtten til sine forretningsprosesser. Nå er turen kommet til EUs solvensregler og datastøttet kundefokus på den samme plattformen. Sampension vil gjøre det riktig første gangen, og endringsprosjektene blir gjennomført etter boken. Virksomhetens grundige IT-kultur bygger på en smertelig erfaring fra 1990-tallet.


Om Sampension

Sampension oppnådde en avkastning på kundenes midler på over 20 prosent i 2011 og hadde omkostninger på beskjedne 2,6 prosent, i en kompleks pensjonsvirksomhet med årlige premieinntekter på 7,4 mrd. kr og en balanse på 187 mrd. kr. Også målt på administrasjonskostnader pr. forsikret kunde ligger Sampension blant de billigste. De imponerende resultatene er bl.a. skapt gjennom konsekvent fokus på IT og forretningsprosesser, og i den IT-intensive pensjonsnæringen kan den teknologiske plattformen være med på å drive frem en konsolidering.
Les mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kravene fra myndighetene vokser og det blir dyrere og vanskeligere å drive et selskap som driver med pensjoner, sier Hasse Jørgensen, som er daglig leder i Sampension.

- I dag er en balanse på 50-100 mrd. kr etter min mening nødvendig for å drive et selvstendig pensjonsselskap. Kanskje blir kravene større i fremtiden. I Danmark har vi mange selskaper med en balanse på under 30 mrd. kr. Derfor tror jeg at det kommer en konsolidering i form av samarbeid, delt infrastruktur og fusjoner. Vi ser allerede tendenser i den retning, og Sampension er klar til å være med i denne prosessen.

Både Hasse Jørgensen og COO Hans-Henrik Mejløe ser IT-plattformen som en avgjørende forutsetning, både for å konkurrere og konsolidering i pensjonssektoren. En gjennomgripende forandring av det samlede IT-landskapet rundt årtusenskiftet har gitt Sampension et godt utgangspunkt i forhold til administrative prosesser og kundebetjening. Sampension er internasjonalt anerkjent for sin høye grad av automatiserte forretningsprosesser.

Flertrinnsrakett mot business analytics
- Vi ligger på et høyt modenhetsnivå med hensyn til integrasjon og IT-støtte til våre forretningsprosesser. Vi er mindre modne og erfarne innenfor business analytics, men det gjør vi noe med nå, sier Hans-Henrik Mejløe, som har ansvaret for IT hos Sampension.

En flertrinnsrakett skal forbedre ledelsesinformasjonen til selskapets aktuarer, bygge opp et datavarehus, understøtte EUs solvensregler og på lengre sikt skape en analysefundert kundeinnsikt. Satsingen på business analytics skjer i samarbeid med SAS Institute, som skal være med på å implementere løsningen og skaffe tilveie ny kunnskap via data.

Smertelige erfaringer
Hans-Henrik Mejløe setter sin tydelige ære i at IT-implementeringene hos Sampension er godt gjennomtenkte. Kulturen er oppstått på bakgrunn av smertelige erfaringer.

- IT-historien vår er ganske dramatisk. På midten av 1990-tallet måtte vi erkjenne at vi hadde store problemer med å leve opp til både myndighetenes og egne krav til IT-støtte. Vi hadde lappet på gamle løsninger for lenge, og vi sto med et svært lappeteppe av egenutviklede løsninger og med både mainframe-, unix- og klient/server-teknologi. Derfor tok vi en beslutning om å skifte ut alt og starte forfra, forteller Hans-Henrik Mejløe.

I motsetning til Hasse Jørgensen som kom til Sampension for seks år siden, har Hans-Henrik Mejløe vært ansatt hos Sampension i over 25 år. Mejløe overtok IT-ansvaret i 1999, og han hadde ansvaret de fem årene hvor Sampension foretok et kursskifte innen IT, med den følge at de måtte holde flere plattformer kjørende samtidig. Siden 2006 har han hatt tittelen direktør og COO og samtidig hatt ansvaret for forvaltning av policyer og interne tjenester.

Tid til å puste
- Vi var på en brennende IT-plattform, og det har vi lært mye av, sier Hans-Henrik Mejløe. Nå planlegger Sampension f.eks. allerede utskiftningen av en teknologi mens den er på høyden, og IT-installasjonen blir løpende modernisert. Samspillet mellom IT og forretning foregår i en strukturert prosess.

- Vi har en fin balanse hvor vi har tid til å tenke gjennom alle aspekter av en problemstilling før vi gjør noe. Vi er svært langt fra å bli fanget og låst av IT-tekniske problemstillinger, sier Hasse Jørgensen.

- Nå gjør vi det skikkelig første gang. Ellers gjør vi det ikke overhodet, sier Hans-Henrik Mejløe. - Jeg er med i markedsledelsen, og vi forsøker å skape en komplett integrasjon mellom forretning og IT. IT-elementet er med fra starten når vi utvikler og innfører nye forretningsprosesser.  Målet er naturligvis å bruke IT-investeringene offensivt til å styrke forretningen, for å gjøre kundenes pensjonsordninger enda mer verdt.

Big data og en strategi i forhold til sosiale medier er dukket opp på radaren hos Sampension i forhold til kommende IT-utvikling, men det ligger i neste fase etter det gjenstående arbeidet med data warehouse, ledelsesinformasjon og solvenskrav.

Solvenskrav, ledelsesinformasjon og kundeinnsikt på samme plattform
Når Sampension gjør noe på IT-området, blir det gjort grundig. Det veldrevne pensjonsselskapet har igangsatt en flertrinnsrakett som skal bygge opp et datavarehus, forbedre ledelsesinformasjonen til bl.a. selskapets aktuariat, understøtte EUs solvensregler og på lengre sikt skape en analytisk fundert kundeinnsikt. Målet er å styrke konkurranseevnen ytterligere. Samarbeidet med SAS Institute handler i stor grad om å utvikle en samlet analytisk plattform, som kan understøtte og videreutvikle den kunnskapsbaserte satsingen hos Sampension.