Nyhetsbrev /

Stopp uautoriserte oppslag i pasientjournaler

ved hjelp av avansert analyse fra SAS Institute

Det har den senere tid vært en rekke uheldige saker i media rundt uautoriserte oppslag, dvs. mulige taushetspliktbrudd i pasientjournaler. Selv om slik aktivitet både er ulovlig og uønsket, og en del helseforetak har rutiner på plass som skal hindre dette, gjøres det ikke nok for å få bukt med dette problemet.

Hvert enkelt oppslag i en journallogg legger igjen spor og enkelte journallogger kan ha flere tusen oppslag. Med de enorme datamengdene dette genererer for et sykehus, strekker ikke tid og ressurser til for å holde oversikt og gjennomgå alt.

- SAS Institute er den første aktøren i verden som har levert analysebaserte IT-løsninger som brukes til å avsløre svindel og hvitvasking av penger, sier Inge Krogstad som er Senior Advisor - Nordic CoE Healthcare, CoE Healthcare Sales. Vi har opparbeidet oss solid erfaring innen metodeverk og IT- løsninger som brukes til å avsløre svindel og hvitvasking av penger og kan vise til gode resultater for kundene våre. Teknologien bak disse løsningene er også nå i bruk for å avdekke mulige taushetspliktbrudd i pasientjournaler.

SAS® Log Analytics gjør det mulig for helseforetak å arbeide proaktivt for beskyttelse av pasientinformasjon og ansatte, og opptre forebyggende mot potensielle uautoriserte oppslag i pasientjournaler. Løsningen setter personvern og informasjonssikkerhet inn i en strukturert prosess med et system som muliggjør å identifisere mistenkelige journaloppslag basert på mønstergjenkjenning og risiko-scoring.

SAS® Log Analytics setter helseforetakene i stand til å:

  • Avdekke mistenkelige oppslag og aktivere alarmer for å etterforske taushetspliktsbrudd i pasientjournaler
  • Klassifisere mistenkelige journaloppslag og uautorisert bruk ut i fra egen alvorsgrad
  • Støtte forebygging og kompetanseheving – arbeide preventivt
  • Skape en organisasjon som tar personvernet på alvor og bidrar aktivt til holdningsendring og bevisstgjøring
     

 Vil du vite mer om SAS® Log Analytics ta kontakt med: Inge Krogstad, Senior Advisor - Nordic CoE Healthcare, CoE Healthcare Sales, SAS Institute, tlf: 23 08 30 50 eller send en epost til info@nor.sas.com