Nyhetsbrev / KUNDEINTERVJU

En teknologireise for å møte nye markedskrefter

– NASDAQ OMX er verdens ledende leverandør av teknologi til børsindustrien. Våre løsninger gir kraft til hver 10. transaksjon i verden, fordelt på mer enn 70 børser i over 50 land. Da sier det seg selv at vi er et teknologiintensivt foretak med ekstreme krav til ytelse, forteller Carl-Magnus Hallberg, Senior Vice President of Global IT Services.

– Det har vært en spennende reise å komme dit vi er i dag, fortsetter Hallberg. Tidligere hadde hvert land sin børs, der for eksempel norske aksjer og verdipapirer ble handlet på Oslo Børs. Nye reguleringer i USA og Europa førte til at vi på midten av 2000-tallet fikk en ekstrem konkurransesituasjon. I dag er det ikke bare mulig å handle aksjer hvor som helst. Den børsen som tar i mot en forespørsel er i tillegg forpliktet til å gi markedets beste pris i realtid. Hvis ikke, går handelen videre til en konkurrerende børs eller meglerhus.

Vi kan sammenligne situasjonen med et mobilmarked der vi som kunder ikke har abonnement hos en fast
 

Carl-Magnus Hallberg,
Senior Vice President of Global IT Services, NASDAQ OMX

 operatør, men hvor det hver gang vi ringer ut, blir gjort et automatisk oppslag mot alle tilgjengelige operatører og hvor telefonen selv velger beste tilbud.

Teknologien gjør NASDAQ OMX til en troverdig partner og setter oss i stand til å tilby våre kunder gode tjenester, rask respons og høy oppetid. I den ekstreme markedssituasjonen er det også dette som driver teknologiutviklingen i selskapet. I følge Hallberg har NASDAQ OMX en av verdens raskeste datasystem. – Vi var tidlig ute med å si at vi driver med verdipapirer OG teknologi. Endringshastigheten er skyhøy og du kan gjerne si at teknologi er en del av vårt DNA.

Mangel på valgmuligheter har skapt nye forretningsmuligheter
Tilbake til første halvdel av 2000-tallet, var NASDAQ OMXs endringsprosess som en situasjon uten reell valgmulighet, forklarer Hallberg. NASDAQ OMX satt med en IT-plattform som ikke var i stand til å håndtere de nye kravene. – Det var i tillegg avgjørende at vi handlet raskt for å unngå konkurransetap. I valget mellom å videreutvikle det systemet vi hadde eller å starte på nytt, valgte vi en snarvei ved å kjøpe et selskap som både hadde teknologien og menneskene vi trengte. NASDAQ OMX har leverert børsteknologi siden starten på 90-tallet, og med den nye teknologifokuset sikret vi konkurransekraften. Idag benytter hele 70 børser i over 50 land vår børsteknologi.

Den menneskelige faktoren kommer stadig frem i Hallbergs beskrivelse av NASDAQ OMXs teknologireise.
– Vi jobber like mye med mennesker som med teknologi. Begge deler er like viktige og vi er kontinuerlig på jakt etter toppfolkene. Siden de dyktigste ofte også er de som er mest attraktive, sidestiller vi personal- og teknologiutvikling. Med toppfolk med på laget er det mulig å skape topp teknologi, og da blir vi enda mer attraktive for de flinkeste folkene, og vi får de gode sirklene til å spinne.

Finner motivasjon i dyktige kolleger
En titt på Carl-Magnus Hallberg bakgrunn vitner om et stort faglig engasjement og vilje til å skape resultater. Hallberg er uten tvil en veteran innen IT som gjennom hele sin profesjonelle karriere har vært engasjert i ulike prosjekter, både på- og ved siden av jobben. Blant annet var han en av pionerne innen programmering av «industry applications» for PC på 80-tallet.

Før han kom til NASDAQ OMX i 2001, tilbrakte Hallberg nær ti år i telecom-bransjen, hovedsakelig hos Ericsson. Han har også vært aktivt involvert i en rekke fusjoner og oppkjøp innen NASDAQ OMX og var styreleder i Appmind, et heleid datterselskap av OMX inntil sammenslåingen med NASDAQ.

– Kort oppsummert blir jeg motivert av å jobbe med dyktige mennesker i en spennende og synlig industri, svarer Hallberg på spørsmål om hva som gir ham lyst og krefter til videreutvikling. I tillegg er det motiverende å finne bedre løsninger på nye utfordringer. I den grad jeg skal gi råd til IT-folk om fremtiden vil jeg trekke frem talentjakt og innovasjonsfokus.

Jeg er overbevist om at et selskap som ønsker å være ledende på sitt område, særlig innenfor IT, må ha et skreddersydd talentprogram for å finne og holde på de gode hodene. I tillegg er det viktig å transformere til billigere løsninger. Det er IT-sjefens ansvar å redusere driftskostnadene slik at midler kan frigjøres til innovasjon. Mange IT-budsjetter har en 80/20-fordeling mellom drift og innovasjon. Skal man ha ressurser til å foreta sin egen teknologireise må fordelingen snus til fordel for innovasjon, der NASDAQ OMX i dag har en 50/50 fordeling.  Forretningsnær IT skaper verdi hos IF Skadeforsikring

 
- Det å skape forretningsnær IT, det starter ved den måten du organiserer deg på, sier IT-konserndirektør Kjell Rune Tveita i IF.

Les intervju med Kjell Rune Tveita