Nyhetsbrev / Kundeintervju

- Et verdensledende verktøy

I 2011 eksporterte norske bedrifter sjømat for hele 53 milliarder kroner til over 130 land verden over. Et av næringens viktigste verktøy er SAS Institutes portalløsning for oversikt og analyse av fiskerieksporten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAS-løsningen har blitt et viktig verktøy for å oppfylle mandatet vi har overfor våre kunder.

Jan Ståle Lauritzen
Norsk Sjømat
 

 

 

 

En av Norges sjømatråds viktigste oppgaver er å være en sentral kilde til statistikk og handelsinformasjon om norsk sjømat for eksportører. Som verdens nest største sjømateksportør er det avgjørende for norske virksomheter at de til enhver tid har tilgang til oppdatert informasjon om eksport og priser.

Månedlig oppdaterer og distribuerer sjømatrådet statistikk over norsk sjømateksport til aktører i den norske fiskerinæringen. Sammen med SAS Institute har sjømatrådet utviklet en portal hvor både bedrifter som er involvert i fiskerieksporten og eksportører kan logge seg på med hver sin unike ID.

- Gjennom bruk av SAS Institutes BI-løsning kan virksomheter som er involvert i eksporten logge seg på og se oppdaterte markedstall. Eksportørene kan gjøre det samme, i tillegg til å kunne legge til sine egne markedstall opp imot tallene i portalen. Dette gjør at de kan få oppdaterte rapporter på deres egne oppnådde priser og kjøre en sammenligning mot markedsgjennomsnittet. I tillegg kan de også se hvor stor markedsandel de har.

- Så vidt jeg vet er et slikt datavarehus av sjømat helt unikt i sjømatindustrien på verdensbasis, sier statistikksjef i Norges sjømatråd, Jan Ståle Lauritzen.

Gir nyttig innsikt
Portalløsningen gjør at sjømateksportørene får statistikk og store datamengder tilgjengeliggjort på en oversiktlig og relevant måte. Verktøyet har ifølge Lauritzen blitt viktig for å kunne ta raskere beslutninger basert på virksomhetenes egne data og tilgjengelige markedstall.

- Dette er blitt et strategisk verktøy som brukes direkte inn i styrerommene og av topplederne i eksportfirmaene. Portalen gir virksomhetene kontroll, oversikt over markedet og nyttig innsikt for videre strategiarbeid, sier Lauritzen.

Viktig kommunikasjonskanal
Totalt er det over 500 små og store aktører som er involvert i norsk fiskeeksport. Rundt 50 eksportører bruker tjenesten som gir tilgang til egne handelstall, mens flere hundre er brukere av den generelle handelsstatistikken og analysene Sjømatrådet formidler. Lauritzen beskriver portalen som en vesentlig del av kommunikasjons- og informasjonsarbeidet ut mot næringen.

- Tidligere ble all statistikk og analyse sendt ut på e-post. Å kunne sende informasjonen ut til alle gjennom denne portalen er en betydelig fordel. Vi får også svært gode tilbakemeldinger fra kundene. SAS-løsningen har blitt et viktig verktøy for å oppfylle mandatet vi har overfor våre dem, avrunder Lauritzen.

Om sjømatrådet
Norges sjømatråd ble opprettet i 1991 under navnet Eksportutvalget for fisk. I 2012 ble navnet endret til Norsk sjømatråd. Selskapet er finansiert av fiskerinæringen, og driver markedsføring og omdømmebygging av norsk sjømat.

Norges sjømatråd investerer årlig 300-400 millioner kroner i markedsutvikling, og bidrar til at flere enn 130 land importerer norsk sjømat. Selskapet har 56 ansatte, og 35 av dem sitter på hovedkontoret I Tromsø. Sjømatrådet har også kontorer i 12 av de viktigste eksportmarkedene rundt omkring i verden.