presse & nyheter / KUNDEINTERVJU

Utfordringene til forsikringsbransjen

Med 25 års erfaring fra Tryg , har Lars Skaar god innsikt i hvilke utfordringer forsikringsbransjen står overfor. Nye kanaler gjør forsikringssvindel stadig enklere, og selskapene opplever flere forsøk på svindel parallelt med at utbredelsen av smarttelefoner og nettbrett øker.


Lars Skaar, formann for International Association of Special Investigation Units (IASIU).

Inntil nyttår satt Lars Skaar i stillingen som Manager for Special Investigations i Tryg. I tillegg er han formann for International Association of Special Investigation Units ( IASIU ). Nylig valgte han å gå sine egne veier for bruke sin erfaring fra forsikringsbransjen.
Les mer

Skaff deg oversikt
Etter mange år i bransjen ønsker Skaar å utfordre bransjen til å få bedre oversikt over egen portefølje.

- I dag håndteres all utredning av intern og ekstern kriminalitet på en relativ tradisjonell måte innad i forsikringsselskapene. Min erfaring er at store deler av bransjen håndterer sånne saker på en hendelsesstyrt måte. Når en hendelse oppstår blir det gjort en tradisjonell utredning i stedet for å begynne og skaffe seg en oversikt over sin egen portefølje, for å se hva som er risikoen i porteføljen og gi en ordentlig analyse av dette. Dette ønsker jeg å utfordre bransjen på, forteller Lars Skaar.
 
Ta i bruk kompetanse
Hvordan kan forsikringsbransjene jobbe smartere?
- Selskapene må arbeide innen tre områder. For det første bør de samarbeide med revisjonsselskapene. Disse kan gå gjennom rutiner og prosesser på en strukturert måte. I tillegg bør de samarbeide med et større analyseselskap som kan sikre gode analyser. Dette krever også avanserte analyse- og administrasjonsverktøy. Sist, men ikke minst, bør selskapene inngå samarbeid med en aktør som har ekstern utredningskompetanse og kapasitet slik at man kan øke aktivitet og innsats ettersom markedene svinger.
 
Benytt forum aktivt
Gjennom 25 år i Tryg har Skaar vært med å bygge opp en av de sterkeste utredningsenhetene som er i forsikringsbransjen, IASIU. I tillegg har Skaar vært involvert både i nasjonale, nordiske og internasjonale forum der meningsutvekslinger på tvers har blitt delt. Hver gang en utfordring i selskapet har oppstått har Skaar diskutert dette med ledere i andre selskaper og kommunisert via forum.

- Gjennom den dialogen, spesielt fra de siste 10 årene, føler jeg at jeg har en ganske god oversikt over hvordan saker håndteres både i Europa og USA.
 
Bruk ressursene riktig
I løpet av det siste året i Tryg så Skaar hvordan selskapet kunne øke inntjeningen betydelig ved å bli mer proaktive i forhold til hvilke saker de valgte å utrede.

- La oss si at vi hadde kapasitet til å se på tusen saker på et år, hvordan kunne vi se hvordan de tusen sakene representerte mest mulig valuta på bunnlinjen? Det vi gjorde var å gå inn og se på de siste årene om hvordan gjennomsnittreservene i de sakene vi utredet hadde vært. Via en enkel graf så vi at hvis vi flyttet gjennomsnittsreserven opp fra 100.000 til 200.000 kroner i hver enkelt sak ville vi kunne doble inntjeningen. Av tusen saker vi etterforsket viste det seg at 300 av sakene lå på under 20.000 kroner. Disse var det ikke verdt å bruke ressurser på, og med enkle grep fikk vi umiddelbart en økning på flere titalls millioner kroner i inntjening.
 

Nyttige tips til riktig ressurse bruk
- Dybdeanalyser i forhold til hele porteføljen
- Avhengig av inngående kunnskap om håndtering av forsikringssvindel
- Avhengig av kunnskap om hvordan man setter opp prosesser og rutiner i et selskap for å håndtere svindel
- Invester i et optimalt analyseverktøy

 
Levere en mer proaktiv rapport
Skaar mener man må ta lærdom av erfaringene og videreutvikle fremgangsmåten med å håndtere forsikringssvindel. Han tror selskapene kan revolusjonere sitt arbeid med forsikringssvindel ved å kombinere kompetanse innenfor svindel, risk management og analyse.
 
- Analyseselskapene og revisjonsselskapene bør utvikle en helhetlig løsning. Ikke bare flagge "red flags" og indikatorer på svindel, men også bruke risk management-delen, som egentlig er en veldig avansert del i forsikringsbransjen og som er hele grunnpilaren. Ved å bruke denne kompetansen til å identifisere hvorvidt en portefølje innenfor de forskjellige produktene er sunn eller ikke, og levere en ferdig analyse og en pakke med hvordan rutinene og prosessene er beskrevet, får man en mye mer proaktiv rapport. Det å gå videre og gjøre dybdeanalyser i forhold til hele porteføljen tror jeg er svært viktig.
 
Forskjellig lovgivning
En stor utfordring innenfor forsikringssvindel er at det er forskjellig lovgivning i de forskjellige landene. Norge, Nederland, England og delvis Sveits har den strengeste lovgivningen i forhold til forsikringssvindel, mens man har større utfordringer i Sverige og Danmark og andre land.
 
- USA ligger mye lenger frem enn Europa. Alle statene har hver sin «all claim database» og får inn opp mot en halv million skader per døgn i databasen. Min visjon er at med vi gjennom langsiktig arbeid kan få en «all claim database» i Europa.
 
I det nordiske markedet er det spesielt ett selskap som har vært veldig tydelig i sin kommunikasjon på håndtering av forsikringssvindel, og det er Gjensidige, mener Skaar: - Gjensidige er tydelige på at forsikringssvindel ikke aksepteres, og at selskapet forfølger forsøk på forsikringssvindel.
 
Lavere terskel
I dag kan man melde inn skader ved å logge seg inn på "Min side" hos forsikringsselskapene. Dette mener Skaar gjør terskelen lavere for forsikringssvindel. Det er også en høyhastighetsutvikling på nye produkter, og forsikringsbransjen kan konstatere en oppsving i skademeldinger når et nytt produkt kommer på markedet. Dette gjelder særlig iPhone og iPad.

- Dette er spesielt bekymringsfullt siden det er flertall av unge mennesker som fremsetter disse kravene. Forsikringssvindel er ikke noe mindre alvorlig om du gjør det for et lite beløp eller for et stort, sier Skaar, som mener terskelen for å begå nye svindler er lavere hvis du først har gjort en.
 
USA langt foran
Skaar opplever at forsikringsselskapene ønsker å bli mer proaktive i forhold til hvordan de håndterer forsikringssvindel. Dette innebærer blant annet økt bruk av analyseverktøy, flere ressurser og ansettelse av flere analytikere hos selskapene.

- I USA har de egne avdelinger for analytikere som utelukkende arbeider med forsikringssvindel. I Norden finnes det kanskje en eller to personer i et selskap, mens mange selskap ikke har i det hele tatt. Det å få analytikere permanent ansatt i egne avdelinger tror jeg er det viktigste bransjen kan gjøre sammen med moderne analyseverktøy. Vi må bruke USA som foregangseksempel. De ligger langt foran.
 

Løsninger for både Solvens II og forsikringssvindel
SAS Institute har løsninger som samler håndtering og beregning av alle typer risiko for både livs- og skadeforsikringer i en integrert plattform. Med løsningene kan forsikringsselskaper effektivt bekjempe forsikringssvindel og raskere imøtekomme Solvens II-kravene. Løsningene sparer selskapet for mange manuelle prosesser, og støtter hele prosessen med dataflyt, beregning, dokumentasjon og rapportering.