presse & nyheter / KUNDEINTERVJU

- Et robust verktøy

Sandnes Sparebank har nå alltid oppdatert oversikt over risikosituasjonen og mulighet for presis simulering frem i tid. Asset Liability Management-løsningen fra SAS Institute medfører markante endringer i hverdagen til Rogalandsbanken.


Terje Frafjord, finansdirektør i Sandnes Sparebank.

Om Sandnes Sparebank
Sandnes Sparebank ble stiftet i 1875 og var frem til midten av 1990-årene en tradisjonell sparebank for privatkunder. Siden den gang har banken også satset på nærings-livsmarkedet og har vokst til å bli den tredje største aktøren i Rogalandsregionen og en av Norges største sparebanker. Sandnes Sparebank tilbyr tradisjonelle banktjenester og har en forvaltningskapital på om lag 26 milliarder kroner. Banken har i dag rundt 190 ansatte, om lag 42 000 privatkunder og 5.000 nærings-livskunder. Sandnes Sparebank har hovedkontor på Forus midt mellom Sandnes og Stavanger. Vi finner filialer i Sandnes sentrum og Hommersåk, Forus, Stavanger sentrum, Hundvåg og Oslo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanstilsynet har den senere tiden økt fokuset på rente- og likviditetsstyring i norske banker. Sandnes Sparebank er i gang med implementeringen av Asset Liability Management-løsningen (ALM) fra SAS Institute. I 2011 samlet banken alt av data i et nytt datavarehus og ALM blir en viktig del av den nye hverdagen.
 
- Vi gjennomførte en større prosess i fjor med å få samlet datavarehuset vårt. Før det var dataene lokalisert flere steder og det medførte noen ulemper. Det er jo helt klart ønskelig å ha tilgang til alt av datamaterialet slik at analyser baseres på det totale bildet. Denne samlingen av data blir ALM-løsningen en viktig del av, forteller finansdirektør i Sandnes Sparebank, Terje Frafjord.
 
Daglig rapportering
Den største endringen løsningen vil medføre fra dagens praksis mener Frafjord er mulighetene for daglig rapportering. Tidligere har banken operert med månedlig rapportering.

- I dag har vi månedlig rapportering på for eksempel driftstallene våre. Med ALM fra SAS Institute har vi nå mulighet til å hente ut tall daglig. Dette gjør at vi kan gå fra en mer reaktiv tilnærming hvor vi har gode systemer for rapportering og justering i etterkant, til en proaktiv tilnærming og justere underveis. Det nye ALM-verktøyet blir i så måte langt mer operasjonelt, påpeker Frafjord.
 
Dermed blir rapportene langt mer relevante også for hver enkelt bank i den daglige driften.
 
- Dataene våre blir langt mer operasjonelle og tilgjengelig, helt ned til den enkelte bank. Å integrere risikostyringen i den operasjonelle driften er et viktig mål for banken.
 
Predefinert og samlet rapportering
I tillegg til mer tilgjengelig rapportering påpeker også Frafjord at det nye ALM-systemet i stor grad vil redusere den operasjonelle risikoen i bankens rapporteringssystemer.

- Det er to ting som vil bedres. For det første er rapportene langt mer tilgjengelig, og får det andre unngår vi feil i rapporteringene. Tidligere har vi hatt flere operasjoner manuelt i selve rapportjobben og det unngår vi med det nye verktøyet. Her vil vi legge inn predefinerte rapporter som enkelt hentes ut ved et tastetrykk, forklarer Frafjord.
 
Den nye måten å jobbe på vil også medføre endringer i antallet rapporter.
 
- Vi ser parallelt med dette arbeidet at vi ønsker å samle rapporteringsarbeidet i langt større grad. Per i dag er det altfor mange rapporter som florerer i forskjellige formater. Vi har en ambisjon om å få til færre og mer komplette rapporter.
 
Predefinerte rapporter gjør det også enklere for flere ledd i banken å benytte seg av det nye ALM-systemet.
 
- Det blir langt mer anvendelig for en større del av virksomheten vår. Nå kan vi gå ned på enkeltbanksnivå og gjøre vurderinger og prognoser. Vi kan teste ut og se hvordan tiltak fungerer i alle ledd.
 
Simulering
Et annet viktig bidrag til bankens drift, er simuleringsmulighetene SAS Institutes løsning gir.

- Simulering av fremtidig forutsetninger er veldig viktig. Med denne løsningen har vi et verktøy som gir presise prognoser frem i tid og er et godt styringsverktøy i hverdagen. For oss er et slikt verktøy veldig viktig og jo mer presist og nøyaktig det er, jo bedre er styringsmulighetene våre. Vi ser veldig frem til å få ALM-systemet fullt integrert i bankdriften vår, avslutter Frafjord.
 

En komplett, integrert løsning til risikostyring innen bank
SAS Risk Management for Banking samler håndtering og beregning av alle typer risiko som rente og likviditet (ALM), marked og kreditt i en integrert plattform, som gir overblikk over totalrisikoen for selskapet. Med løsningen kan banker raskere imøtekomme Finanstilsynets krav til rente- og likviditetsstyring. Løsningen sparer banken for mange manuelle prosesser, og støtter hele prosessen med dataflyt, beregning, dokumentasjon og rapportering.