Nyhetsbrev / VESTAS

CIO i hardt vær

Omveltninger: Først gikk det rett opp. Nå går det like raskt den andre veien. Den ansvarlige for IT hos Vestas må bevare oversikten og bremse knallhardt på samme tid. Selv om antall medarbeidere i IT-funksjonen er redusert med ca. 40 % på to år, lever ideen om å fremme vindmøllevirksomheten digitalt med Big Data.

- Fordelen med å ha vært med lenge er at man blir smartere hele tiden. Forutsetningen er naturligvis at man kan skifte mening, forlate en beslutning og innta en ny. Jeg kan kun løse denne oppgaven ved å være ekte. Jeg
er jo også selv på valg hver eneste dag, sier CIO Torben Bonde om den store endringen i Vestas' IT-funksjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindmøllene er kjempestore. Alt hos Vestas er bare større. Ordreboken på nye møller har en verdi på 70 mrd. kr. I maskinrommet suser luften rundt Danmarks kraftigste superdatamaskin. Aksjekursen var rekordhøy og er nå rekordlav. Oppbremsingen og kampen for å redusere kostnadene har samme enorme dimensjoner. I spissen for IT hos Vestas står Årets CIO fra 2011, Torben Bonde, som er i gang med en stor omveltning av vindgigantens IT-funksjon. Da han tiltrådte i NEG Micon i 1999 besto IT-avdelingen av syv personer. Fusjonen med Vestas i 2004 samlet 70 IT-medarbeidere, og i 2010 besto IT-funksjonen av 800 medarbeidere. Siden 2010 er antall medarbeidere redusert i fem omganger og ligger nå på rundt 450.

Ikke hele livet
-Vi har aldri hatt ro på oss. Veksten har hele tiden vært stor, og nå går det den andre veien. Alle deler av Vestas må bidra til å redusere kostnadene. Samlet sett er det snakk om en halvering av Vestas' kapasitetskostander, sier Torben Bonde, Senior Vice President og CIO i Vestas. -Som leder er det psykisk hardt, og man kan ikke gjøre dette hele livet. Men på tross av den vanskelige bakgrunnen synes jeg at det er utfordrende og spennende. Vi må bevare et strategisk fokus og hele tiden prioritere med omhu. Tilgang til nøkkelressurser i en nedgangsperiode har f.eks. en langt mer vidtrekkende effekt enn en feilansettelse i en vekstperiode.

Vi møter Torben Bonde en tidlig morgen over en kopp maskinkaffe i applikasjonsutviklernes kontorlandskap hos Vestas i Randers. Vestas' situasjon legger tydeligvis beslag på hans fulle arbeidskapasitet. Og litt til. Likevel bruker han velvillig en time på å fortelle om de ledelsesmessige vurderingene midt i den store endringen. Torben Bonde har også plass til selvkritikk av IT-funksjonens feilvurderinger og mulige medansvar for utviklingen i Vestas.

"Vår bruk av analytisk programvare har fokusert for mye på regnskapet og for lite på helheten"

"Jeg må følge min overbevisning,
for jeg ønsker å gjøre det optimale
for Vestas"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nødvendige analytics
-Vi burde ha levert flere analyser, og vi burde ha presset på for innføring av business intelligence og business analytics langt bredere ut i forretningen. Vår bruk av analytisk programvare har fokusert for mye på regnskapet og for lite på helheten. Jeg synes at det er et viktig tema for oss. Det blir svært viktig for oss fremover, og vi kommer til å støtte opp om denne utviklingen langt bedre, sier Torben Bonde. - IT-avdelingen har ikke levert den omstillingsevnen som er nødvendig innenfor business analytics. Vi har i stor grad betraktet de analytiske oppgavene som de andre utviklingsoppgavene. Men det er jo ikke det samme som en ERP-utrulling, og forretningen kan ikke vente flere måneder på analytisk innsikt. Det er høy puls, og behovene for ny analytisk innsikt oppstår fra dag til dag, og det må vi selvfølgelig støtte. Jeg tror at vi har gjort området for komplisert. I forhold til business analytics har vi ikke levert vår del til å fortjene partnerskapet med forretningen, noe som egentlig er IT-funksjonens visjon. Vi har gjort møtet mellom business og analytics for komplisert, sier han.

Payback 1 til 50
Alt blir snudd i IT-avdelingens arbeid for å redusere kostnadene. Nettskyløsninger, outsourcing, nye partnerskap, nedjusterte ERP-ambisjoner, avlyste lanseringer av nye løsninger. Det er stadig fokus på å finne nye måter å levere mer med færre ressurser. Ingenting skal være uprøvd. Har Vestas' IT-governance overlevd det store fokusskiftet? Generelt sett er svaret bekreftende med analytics som et unntak, men her kommer det endringer. Forholdet mellom drift som tar 75 % av IT-budsjettet og utvikling med 25 % av IT-budsjettet er f.eks. beholdt. Visjonen om å være forretningens partner som utfordrer, skaper og støtter forretningen er også beholdt. Og IT-funksjonens tre søyler er fremdeles effektiv daglig drift av infrastruktur, systemstøtte for forretningsprosesser som f.eks. produksjon av logistikk, samt utvikling av helt ny forretning. Den første søyle, som inkluderer bl.a. Office-pakken, gir en payback på 1 til 1. Den andre søylen med ERP-landskapet gir en payback på 1 til 5. Den tredje søylen, hvor man bl.a. finner Big Data og de helt nye digitale forretningsmulighetene har en payback på 1 til 50. - Denne enkle modellen kaller vi det strategiske hus, og er noe vi beholder. Selv om vi skjærer dypt og hardt, holder vi fast på de langsiktige prosjektene som kan gi oss et konkurransefortrinn i fremtiden. Kaken blir mindre, men proporsjonene er ikke radikalt forandret, sier Torben Bonde.

Den upopulære beslutningen
På den andre siden er det klart at betydningen til IT er så stor at beslutninger i IT-funksjonen kan ha vidtrekkende konsekvenser i den øvrige forretningen. Per i dag overveier Vestas' CIO å stoppe lanseringen av en planlagt e-business-portal. Årsaken er ikke ressursbruken, for portalen er så godt som ferdigutviklet og klar. Vurderingen er at lanseringen kan skade Vestas, dersom det ikke er nok verdi for kundene å hente via det digitale grensesnittet. Omvendt er det naturligvis store forhåpninger knyttet til en ny global kanal for salg og kundekontakt andre steder i konsernet. - Denne typen beslutninger kan bety at jeg er dagens minst populære mann i deler av virksomheten, men dette er essensen av lederrollen i dagens situasjon, sier Torben Bonde.

- Jeg må følge min overbevisning, jeg ønsker å gjøre det optimale for Vestas. I dag bruker Vestas et datavarehus basert på SAS-teknologi i virksomhetens økonomifunksjon. Formålet er å samle data fra flere forskjellige ERP-systemer i konsernet. Konsolideringen og rapporteringen av økonomidata ligger i SAS-miljøet. Som ledd i Vestas' omstrukturering blir økonomifunksjonen samlet i én virksomhet. Dette vil åpne for en mer effektiv tilgang til informasjon for økonomimedarbeiderne, fordi de ikke lenger sitter geografisk spredt.

- Fordelen med å ha vært med lenge er at man blir smartere hele tiden. Forutsetningen er naturligvis at man kan skifte mening, forlate en beslutning og innta en ny. Jeg kan kun løse denne oppgaven ved å være ekte. Jeg er jo også selv på valg hver eneste dag. Det er klart nok, sier Torben Bonde. Sammen med andre sentrale medarbeidere har han stadig lidenskap for fornybar energi og vindkraft, men virksomhetens overlevelse og den konkrete driften stjeler all fokus og skyver klodens klimautfordringer bakover i bevisstheten.

Very Big Data hos Vestas

Danmarks største superdatamaskin står hos Vestas i Randers. Her samler den globale vindgiganten geografiske og meteorologiske data fordelt ned på små geografiske felter. Ved hjelp av tunge analytiske modeller og enorme beregninger kan Vestas f.eks. levere power forecast til kundene. Strømselskapene må hele tiden sikre riktig mengde elektrisitet i forhold til forbruket. Variasjoner og svingninger er strømleverandørenes fiende nr. 1, og derfor er forecast viktig for en energikilde som vindkraft, som per definisjon er variabel. Kombinert med data om vindmøllene og vindmøllenes ytelser er datamengden enorm, og krever en tilsvarende regnekraft. IT-funksjonen står for driften av IT-miljøet, mens avdelingen Global Solutions & Services står for beregninger, modeller og programvare i Big Data-miljøet.

Verktøy til High-Performance
Vestas vurderer at analytics blir relevante i den fremtidige verdiskapningen relatert til de voksende datamengdene.