presse & nyheter / KUNDEINTERVJU

Business Intelligence skaper konkret og viktig merverdi for BN Bank

Bestillingen fra eierne våre var tydelig: BN Bank skulle være den store konkurrenten til Skandia-banken på personmarkedet. Vi skulle være lette å forstå, levere forutsigbare løsninger og være billigst på våre produkter i personmarkedet. Kombinert med nye krav til risikostyring- og beregning som følge av Basel II-regelverket, ble dette i 2003 starten på Business Intelligence-satsningen for BN Bank, forteller direktør for Risikostyring, Rune Rasmussen, som 20. oktober var blant de nominerte til Dataforeningens årlige BI-pris.

 

Rune Rasmussen, Direktør for Risikostyring, BN Bank

På godt og vondt er bank oppfattet som lite spennende for folk flest, fortsetter Rasmussen. Det er et nødvendig onde vi forholder oss til, og mange oppfatter det å bytte bank så komplisert at de rett og slett lar være. Det er ikke mer enn fem prosent av norske bankkunder som bytter hvert år, og vi er med stort og smått 140 banker som sloss om deres oppmerksomhet.

Dette stille store krav både til vårt kundeløfte, kommunikasjonsplattformen og det kreative konseptet. Løsningen for vår del ble å gjøre Business Intelligence til en integrert del av banken, som beslutningsgrunnlag og for å komme et hestehode foran konkurrentene. Vi har informasjonen, og vi evner nå å utnytte den gjennom et godt datavarehus og målrettet analysearbeid. Summen av de to gir oss et konkurransefortrinn som det ikke er så lett å kopiere. 

Styrken ligger i kort vei fra strategi til markedet
Det er Dataforeningens faggruppe for Datavarehus og Business Intelligence som deler ut BI-prisen. For å komme på pallen må virksomheten dokumentere at deres BI-løsning har gitt konkret og viktig merverdi. Prisen belønner også virksomheter som har evnet å innarbeide BI på tvers av forretningsprosesser og organisasjon, som kan dokumentere et verdibidrag og som har utviklet en løsning med stor grad av fleksibilitet i forhold til fremtidige krav.

- Vi er en bank som er glade i å konkurrere, forteller Rasmussen. Det å bli nominert til BI-prisen viser at vi har gjort noe nyttig. Vi tror ikke på skippertak når det gjelder forretningskritiske løsninger i BN Bank, så helt siden prosjektet startet i 2003 har vi jobbet strategisk og systematisk på tvers av hele organisasjonen.

Løsningens visjon er å dekke alle virksomhetens krav til styringsinformasjon, rapportering, analyse, risikohåndtering og kapitalberegning, dialogmarkedsføring og andre relaterte behov. Den skal i tillegg alltid videreutvikles slik at den beholder fleksibiliteten og tilpasningsevnen for å dekke fremtidige behov. Sist, men ikke minst skal løsningen baseres på beste praksis innen finansiell sektor. Utfordringene er som regel globale og nokså like fra selskap til selskap, og i følge Rasmussen er det utelukket for en liten bank å løse disse selv når det finnes ferdige løsninger.

I dag er det omlag 70 personer som bruker løsningen i BN Bank, noe som utgjør 70 % av de ansatte. BI-løsningen er i bruk innen alle forretningsområdene og brukes daglig i oppfølging av salg og aktiviteter. I tillegg brukes løsningen av 2 eksterne banker for scoring, analyse og datatilgang.

- Det at vi har oppnådd så stor grad av integrasjon i hele banken er en viktig suksessfaktor, understreker Rasmussen. Med BI-løsningen som et operativt arbeidsverktøy i alle funksjoner oppnår vi informasjonsspredningen som er fundamentet for den korte veien til markedet som er så strategisk viktig for oss. Vi har i tillegg hentet effekter både i forhold til økt risikokontroll, økt tillit til informasjonen internt, mer faktadrevne beslutninger og større omstillingsevne.

BI-strategien blir fundamentet i den overordnede strategien mot 2016
Hele BI-løsningen til BN Bank er basert på SAS. Kjernen i løsningen er et datavarehus som er basert på en ferdig datamodell tilpasset banker. Lagringsteknologien er i all hovedsak SAS Datasett. For dataintegrasjon brukes SAS Data Integration Server. På sluttbrukersiden brukes SAS Enterprise BI Server, og fra denne brukes både portalteknologi, webbasert rapportering, OLAP mm. I tillegg eksponeres funksjonalitet for online scoring som webservices som konsumeres av flere typer applikasjoner. I tillegg brukes SAS Enterprise Guide for adhoc datasammenstilling, rapportering og analyse, mens SAS Enterprise Miner brukes for utvikling av analytiske modeller. Disse produksjonssettes senere i kjerneløsningene SAS Credit Scoring og Credit Risk.
 
- BN Bank har de senere årene vært gjennom en krevende reise med uroligheter i finansmarkedene og i tillegg skiftet eier to ganger de siste fem årene. Nå er det situasjonen stabil og banken har det siste året lagt en overordnet strategi frem til 2016. Som et fundament i den overordnede strategien ligger bankens BI-strategi.
Bankens løsning for BI er viktig for å kunne arbeide med målene innenfor strategien, og å sikre en god måloppnåelse. I tillegg er det ikke til å stikke under en stol at analyse og risikostyring er utrolige spennende områder å jobbe med, avslutter Rune Rasmussen. Siden banken tar seg betalt for risiko, blir tuningen ekstra spennende fordi det får så store konsekvenser.

Om BN Bank og Rune Rasmussen
BN Bank er eid av SpareBank 1-bankene, og tilbyr et bredt spekter av banktjenester til bedrifter og privatpersoner. I privatmarkedet er BN Bank kjent som en av Norges beste på innskuddsprodukter, og er blant de beste på betingelser for boliglån. I bedriftsmarkedet har banken spesialkompetanse innen næringseiendom.  Banken har hovedkontor i Trondheim og en avdeling for næringseiendom i Oslo. Til sammen har banken litt over 100 ansatte. Banken betjener kunder over hele landet via nettbank og telefon. 
Rune Rasmussen er direktør for Risikostyring i BN Bank, og kom til banken fra DnB Nor i 2010. Hans faglige bakgrunn er hovedfag i matematisk statistikk fra Universitetet i Trondheim.
 
BN Bank har valgt å standardisere med SAS teknologi da SAS har visst en evne til å være proaktiv og fremtidsrettet i sine løsninger. Banken begynte sin reise med SAS innenfor risikoområdet, men har siden utvidet til generell rapportering på et bredt spekter av informasjon. Det at SAS kunne levere en ende-til-ende løsning med fleksibilitet, har gjort at man kan ta i bruk nye moduler innenfor samme teknologi.
 
Se video og hør om hvordan BN Bank har full oversikt over sin risikoportefølje.
 
For mer informasjon, se:

Hva er Datavarehus og Business Intelligence?
Datavarehus er betegnelsen på en type databasesystem som søker å organisere data på en tematisk rettet måte. Med andre ord, å strukturere dataene/infrastrukturen slik at de egner seg for analytisk behandling.
Business Intelligence (BI) er et samlebegrep for et felt innen IT som befatter seg med å fremskaffe mer eller mindre virksomhetskritisk informasjon. Hovedsakelig er det snakk om rapporteringssystemer, og ofte bruker man datavarehusløsninger for å innhente, strukturere og formidle virksomhetsinformasjonen, eller "the business intelligence" om man vil.
Kilde: Wikipedia