Nyhetsbrev / Møt en SAS-ansatt

Møt en SAS-ansatt

- SAS kunnskap er generell på tvers av alle industrier og som vil være nyttig uavhengig av hvilken rolle man har i arbeidslivet, sier Are Solberg som jobber som Senior Consultant i SAS Institute.

Hva slags utdannelse har du?
Jeg er utdannet cand. scient. (tilsvarer Master of Science) i Systemarbeid fra Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo.  I hovedoppgaven min skrev jeg om mobiltelefontjenester for Telenor Forskning og Utvikling.

Hva er dine arbeidsoppgaver i SAS Institute?
Min tid er delt mellom produktansvarligrollen for SAS CI (Customer Intelligence) i Norge og deltakelse i prosjekter der våre CI-løsninger implementeres.

Som produktansvarlig er det mitt ansvar å være oppdatert på SAS’ løsninger innenfor CI-området, som inkluderer: kampanjehåndtering, digital kundekommunikasjon, analyse av kundedata og adferd, og rapportering. Jeg bidrar i arbeidet med å presentere våre løsninger til nye og eksisterende kunder, sikre at våre kunder kjenner til og tar i bruk de mulighetene som finnes, og at mine kollegaer i SAS er oppdatert på mulighetene som ligger i vår CI-løsning. Jeg bidrar også til å videreutvikle våre produkter ved å gi tilbakemelding om våre kunders behov og erfaringer med bruk av CI-løsningen.

I prosjekter har jeg som oftest rollen som prosjektleder, løsningsarkitekt, CI / CRM ekspert eller en kombinasjon av disse rollene. Jeg deltar i prosjekter for våre kunder innen alle industrier, og jeg synes det er spennende å se hvordan ulike typer bedrifter håndterer sine kundeprosesser og hvordan SAS sine løsninger tas i bruk for å effektivisere dette arbeidet.

Hva bruker du SAS programvare til i din arbeidshverdag?
Jeg implementerer kampanje- / kundeprosesser i SAS CI-løsningen og tilgjengliggjør data for markedsførere i SAS Data Integration Studio og SAS Information Map Studio.

SAS kunnskap er svært etterspurt på arbeidsmarkedet. Hvorfor mener du det er viktig at studenter har SAS kunnskap? 
SAS kunnskap inkluderer kunnskap om hvordan man kan samle og tilrettelegge data for alle formål: analyse, rapportering, kommunikasjon med kunder, virksomhetsstyring, m.m. Dette er kunnskap som er generell på tvers av alle industrier og som vil være nyttig uavhengig av hvilken rolle man har i arbeidslivet.

Anbefaler SAS fordi: 
Jeg lærer noe nytt hver dag! Jeg er omgitt av ekstremt dyktige kolleger som tar seg tid til og har evnen til å videreformidle det de kan. I SAS får den enkelte ansatte muligheten til å ta ansvar for både sin egen og firmaets utvikling.


 Møt flere SAS-ansatte 

KONTAKT:
Ta kontakt på e-post: are.solberg@nor.sas.com eller bli en del av hans nettverk på LinkedIn.com eller Twitter.