presse & nyheter / KUNDEINTERVJU

Fleksibilitet og design som konkurransefordel hos TNS Gallup

For landets største analyseinstitutt er kvalitet på innhold i undersøkelsene bærende, men med økende fokus hos kundene på hvordan resultatene blir presentert og krav til brukervennlige rapporteringsløsninger opplever Gallup at nå design og fleksibilitet er et konkurransefortrinn.

– Vi har jobbet med SAS Institute og deres verktøy i en årrekke, og slik sett er det ingen nye løsninger som har kommet i hus. Dette er heller historien om hvordan SAS har kommet oss som kunde i møte på et område som gir oss en fordel som vi tar videre til våre egne kunder, forteller Jarle Hersvik i TNS Gallup.

Begynnelsen på historien finner vi i 2008, da TNS Gallup egentlig var på vei bort fra SAS Institute til fordel for alternative rapporteringssystem med tilsynelatende bedre løsninger for presentasjon og enklere muligheter for skreddersøm. Løsningene SAS kunne tilby ble oppfattet som mindre fleksible, og man klarte ikke på en kostnadseffektiv måte å tilfredsstille kundenes krav til utseende i front-end. - Det viste seg at de nye systemene ikke klarte å levere med våre store datamengder og krav til å håndtere rapportering under et mer overordnet nivå. Vi leverer for eksempel rapporter for ulike avdelinger og på en rekke variable som kjønn, alder og preferanser, og da havarerte ofte løsningen på et eller flere punkter.

TNS Gallup og SAS InstituteTNS Gallup hadde også stadig flere kunder som ønsket seg tilgang til rapporteringsløsningen, og med det fulgte en økende interesse for markedsanalyse. Det var selvfølgelig positivt, men dermed ble sluttregningen likevel stor og uforutsigbar som følge av lisensproblematikk og tilgangstying.

– Løsningen for vår del ble å gå tilbake til SAS. Heldigvis til et SAS-verktøy som i mellomtiden hadde vært gjenstand for store forbedringer. SAS Institute har gjort en kjempejobb med å komme oss i møte. Fordelen vi hadde fra før med SAS sin evne til å håndtere og rapportere store datamengder er fremdeles en viktig del av løsningen, men nå er i tillegg veien kortere til ferdigtygde rapporter som er egnet til visning.

Standardløsninger gir forutsigbare prosjekter
– Forutsigbarhet er avgjørende for vår del, understreker Hersvik. I dialog med våre kunder ønsker vi å presentere en standardløsning for fase 1 som dekker 90 % av det kunden trenger. Denne løsningen er enkel å estimere og levere, samtidig som det er enklere å prise skreddersøm. Det er slik hos oss også, at salgspresentasjonene fanger, men vi må likevel kunne levere prosjekter til riktig tid og til riktig pris.

Hersvik trekker også frem SAS Institutes internasjonale utviklingsmiljø som en fordel.
– Vårt kundegrunnlag og markedet i Norge er ikke stort nok til at vi kan ha et selvstendig utviklermiljø. Nå kan vi henge oss på SAS, og ikke minst melde våre behov direkte inn i deres utviklingsløp. Det er heller ikke vårt fag å være eksperter på design og brukergrensesnitt. Vi er eksperter på tallene, så får SAS og deres samarbeidspartnere sørge for den grafiske siden av løsningen.

Selvbetjente kunder gir økt analysefokus
TNS Gallup bruker i hovedsak SAS på gjentagende undersøkelser. Per i dag er det snaut førti SAS-løsninger i drift og Hersvik ser et stort potensiale for effektivisering. – Vi ser både nye bruksområder og nye brukergrupper. Utviklingen går fra markedssjefen som får tilsendt 2-3 faste tall i forbindelse med KPI-rapportering, til kunder som logger seg på og bruker rapportering og analyse i stadig flere funksjoner. Det blir en god sirkel for vår del, avslutter Jarle Hersvik. Med et verktøy som er mer fleksibelt og enkelt å bruke, øker både fokus på analyse hos kundene våre og antallet kunder.  


Om Jarle Hersvik og TNS Gallup
Jarle Hersvik har jobbet i Gallup siden 2004. Som faglige bakgrunn har han hovedfag fra Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen med informasjonsvitenskap som en del av graden. Jarle har jobbet med SAS-baserte rapporteringsløsninger siden 2005, og vært forretningsutvikler for området samferdsel siden 2008. I dag er han blant annet engasjert i kunder som Ruter, NSB og Skyss, hvor alle tre allerede benytter SAS-basert rapportering på ulike undersøkelser.

TNS Gallup er landets største analyseinstitutt og inngår i TNS, som er verdens største aktør innenfor intervjubasert markedsinformasjon. Selskapet leverer beslutningsunderlag til sine kunder under mottoet: "Grunnlag for bedre beslutninger" og har som ambisjon er å være Norges fremste aktør innenfor markedsinformasjon og analysebasert rådgivning.

Les mer om TNS Gallup på deres nettsider