presse & nyheter / KUNDEINTERVJU

Analyse er fremtidens veiviser

Konsekvensen av Cuba-krisen, en mulig tredje verdenskrig, ble unngått på grunn av god analyse av data og en proaktiv beslutning. Først i dag omtrent 50 år senere har metodikken blitt akseptert som en nødvendighet for å fatte gode og kloke beslutninger. PÅ SAS Forum Norge 25. mai får vi være med på en reise fra Cuba-krisen på 60-tallet frem til i dag, og videre inn i fremtiden.

Det handler om å fatte beslutninger, ikke bare basert på historisk tilgjengelig informasjon uten samtidig å benytte den samme informasjonen til å analysere fremtiden med presisjon. - En fremgangsrik virksomhet krever at vi tar analyse til et nytt nivå, at vi ser gjennom ”bruset” og finner den strategiske retningen. En presisjon som på 2010-tallet kreves av virksomhetseiere og er en forutsetning for å oppnå suksess, sier Jonas Kjellstrand, senior business adviser ved SAS Institute i Stockholm. 

Tre sterke ønsker
Det å bruke historiske hendelser er nyttig for å få perspektiv på historien som har hatt en påvirkning på resultatet. Kan man bruke det samme grunnlaget for å se inn i fremtiden?

- Det er tre ønsker vi mennesker har som står svært sterkt. Vi ønsker å slippe å betale skatt, vi vil ikke dø og vi vil gjerne kunne se inn i fremtiden. Og det er nettopp "fremtiden" vi er så utrolig interessert i. Her er det slik at for eksempel Cuba-krisen klart og tydelig viste at informasjonsflyten mellom to land og to lands representanter var avgjørende i forhold til at det hele lå svært dårlig an i forhold til løsning, med mindre man kunne se inn i fremtiden og fatte en bedre beslutning, fortsetter Kjellstrand.

Det er fire punkter som må tas hensyn til når det stilles spørsmål om fremtiden.

1. Opptakten - hva hendte og når hendte det?
2. Verifisering – hvor mye og hvor eksakt skjedde det?
3. Detaljer – hva er problemet og hvordan finner jeg svaret?
4. Handling - når skal jeg reagere og hvordan skal jeg reagere?
 
- Hvis jeg fortsetter å bruke Cuba-krisen som eksempel, er svaret på det første spørsmålet at russerne plasserte kjernevåpen på Cuba i 1962. På spørsmål to er svaret at det var svært mange kjernevåpen rundt på øya. Det tredje spørsmålets svar er at Russland trodde at Amerika ville angripe dem. Når skulle Kennedy reagere og hva skulle han gjøre? Et tenkt svar er: Jeg må reagere nå, og hvem av oss kan sende avgårde kjernefysiske våpen først? Alt dette er historisk informasjon og gir grunnlag for å søke etter en måte å løse konflikten på, uten å skade hverandre eller skade virksomheten man jobber i, sier Kjellstrand.

Analyseverktøy finner svar
Russland mente de var best på å bygge opp et samvelde, at de hadde det "beste produktet" om man vil, og det samme mente amerikanerne. Likevel, de hadde helt ulik livsstil og diskusjonen gikk rundt hvilken livsstil som var den beste. Da var man kommet fram til perspektivet og kunne se på hvilke muligheter som fantes.

- Kennedy og Krustsjov hadde begge samvelder og systemer som kunne fungere samtidig uten å forstyrre hverandre. Dette var i mot generell holdning på begge kontinenter og vi ser også i næringslivet at ledere må jobbe mot hverandre og mot egne organisasjoner. Da er det viktig med prognoser, og om trenden eskalerer trengs det svar på hvordan man skal reagere når, sier Kjellstrand.

Kommunikasjon basert på analyse
Kennedy og Krustsjov skrev hemmelige beskjeder til hverandre via personer i de respektive lands spionorganisasjoner.

- Uten forstyrrelser diskuterte herrene mulige konsekvenser, hva som kunne komme til å skje og hvordan det ville påvirke resultatet. Kennedy og Krustsjov ble enige om å leve i hvert sitt samvelde og la hverandre være i fred, og den kalde krigen gikk mot slutten som en følge av denne beslutningen, sier Kjellstrand. - Kommunikasjonen ble flyttet til et nytt nivå og diskusjonen handlet om hvordan situasjonen kunne bli bedre, at de hadde kommet frem til den beste avgjørelsen basert på et svært komplekst problem. De kunne leve side om side og samtidig ruste ned.

Beslutningsstøtte på alle nivåer
Det er nyttig å bruke historiske hendelser for å feste budskapet for beslutningsanalyse i virksomheten. Det å kunne tydeliggjøre hvordan det skjer, ikke bare strategisk, men også taktisk er viktig. - Disse ulike hendelsene viser klart og tydelig hvordan analyse og beslutningsstøtte fungerer. Det å skape en forståelse i alle deler av en organisasjon er nødvendig fordi det faktum at alle tiltales av dette er svært grunnleggende.

Beslutninger på alle nivåer i en organisasjon er med på å påvirke resultatene. Det skjer på ledernivå, mellomledernivå og taktisk nivå. - Jeg snakker om business analytics fra et SAS-perspektiv, og har nok et annerledes vis å se dette på enn mange andre jeg møter. Teknologien blir uberørt i mitt foredrag, fordi det ikke er et teknisk spørsmål, men derimot et prinsipielt spørsmål for å forstå behovet for å få riktige svar på analysene som foretas. Det går ikke an å kjøpe et system for strategisk tenking, men et system for å utføre analyser av enorme datamengder for å fatte de beste strategiske avgjørelsene, sier Kjellstrand.

Informasjonsmengden avgjør
Cubakrisen var komplisert, men hadde få informasjonskilder. Verden er mer komplisert i dag og et analyseverktøy er nødvendig for å sortere informasjonen. Det å forstå for å kunne fatte og omformulere perspektiver i komplekse situasjoner, å forstå hvordan det hele henger sammen, er grunnlaget for å fatte riktige beslutninger og der er business analytics et nødvendig hjelpemiddel.

- Ledere som ikke ser nødvendigheten av et analyseverktøy vil sannsynligvis fase seg selv ut av virksomheter i fremtiden. Det er nødvendig i alle ledd for å kunne håndtere og forstå denne typen systemer som må ligge til grunn, avslutter Jonas Kjellstrand.


Om Jonas Kjellstrand
Kjellstrand har vært ansatt i SAS Institute som Senior Business Adviser siden september 2010. Han kommer fra Gartner og har alltid jobbet med bedriftsstrategier, i hovedsak fra et rådgiver- og lederskapsperspektiv. Kjellstrand har også vært  trafikkpilot og bruker eksempler fra tiden som pilot for å vise hvordan nytten av god analyse  kan brukes i mange ulike situasjoner.