presse & nyheter / KUNDEINTERVJU

Integrasjon med Microsoft Office

Nye muligheter i SAS Enterprise BI

SAS Institute leverer programvare som bruker Microsoft Office som front-end. Det betyr at både data og funksjoner fra SAS-verktøyene kan benyttes i Excel, Word, PowerPoint og Outlook. Mulighetene er kraftig forbedret i de siste versjonene, og Henrik Slettene forteller hvordan dette kan minimere feil og effektivisere arbeidsdagen. 
 

- Det vi ser hos de aller fleste av kundene våre er at de bruker Microsoft Office. Når programmer og brukergrensesnitt er så godt kjent som disse, blir det en fordel å bruke Office-programmene for å jobbe i SAS. En annen fordel ved at mange allerede bruker programvaren, er også det at det krever mindre opplæring, sier Henrik Slettene som er rådgiver og Team Manager Information Management i SAS Institute.

Fokus på den egentlige oppgaven
Utfordringen med Microsoft Office er at det er en-brukerløsninger, det vil si at programmene ligger lokalt på den enkelte maskin uten tilgang for andre. Vi ser veldig ofte at kundene våre har store, komplekse regneark med mye data og formler. Over tid ser vi at det blir avvik i både tallgrunnlag og utregninger, og at en ofte får fokus på om grunnlaget er riktig heller enn å diskutere konsekvenser og tiltak.

- SAS ønsker at fokuset skal være på diskusjon om hva man ønsker å bruke tallmaterialet til, framfor en diskusjon om mulige feil i beslutningsgrunnlaget, sier Slettene.

Arbeidsdagen effektiviseres
Mye beslutningsstøtteinformasjon blir lagret lokalt slik at andre ikke får tilgang til informasjonen, og det er svært vanlig med manuelle prosesser hvor informasjon hentes fra en lokal PC, klippes og limes inn i for eksempel en presentasjon for så å lagres lokalt igjen. Da går det fort mye tid, også for å sjekke at alt er riktig for senere brukere av dokumentet. I tillegg ser man ofte at data endrer karakter og utseende når det klippes og limes inn i et annet program eller format.

- I SAS ønsker vi at brukerne skal kunne bruke Excel, Word og Power Point med tilgang direkte til SAS-verktøyene. Vi ser at brukerne får en besparelse på flere dagsverk ved faste månedskjøringer, og det viser at løsningen er effektiv, sier Slettene.

Outlook er siste nytt
Den siste nyheten er muligheten for å kunne bruke verktøy fra SAS direkte fra Outlook. Programmet er gjerne det første som åpnes om morgenen, og det siste som lukkes når arbeidsdagen er over. Her ligger svært mye viktig informasjon som kalender, kontakter og e-post. Da er det nyttig å ha alle styringsfunksjonene samme sted.

- Rapporter, grafiske framstillinger, dashboard og KPI'er er informasjon som er tidsbesparende å få direkte tilgang til via programmer som allerede er åpne. Fordelen med Outlook er at det er verktøy som er i bruk hele tiden og det fungerer som en portal, sier Slettene.

Informasjonen kommer til deg
Muligheten for å bevisstgjøre folk om tilgjengelig informasjon er nå mye mer lettere uten at det må foretas en aktiv handling for å finne informasjonen. Teknisk sett er det et push ved at informasjonen kommer til deg uten at du ber om det fordi du alltid åpner Outlook.

- Outlook er et miljø, en fantastisk samarbeidsarena som allerede fungerer svært godt. Med tilgang til all informasjon ett sted er det eksempelvis enkelt å høyreklikke, kopiere, sende informasjon via e-post, høyreklikke og booke et møte med informasjon direkte fra SAS som vedlegg til innkallingen. Samarbeidsprosesser rundt informasjonen blir tilgjengelig for alle, sier Slettene.

Feilene minimeres
Det er et kjent problem at det skjer mange feil i manuelle prosesser. Med den nye løsningen fra SAS vil det i stor grad ryddes unna feilkilder. Det skaper trygghet for brukeren.

- Bruk av SAS-verktøyene i Office-programmene har vært mulig en stund allerede og funksjonaliteten blir stadig bedre. Her er det brukerne som i stor grad har pushet på utviklingen i SAS. For implementeringen med Outlook er det derimot SAS som har ligget i forkant av markedet, og løsningen tilbys nå alle kunder. Det er ikke så mange som har tatt løsningen i bruk enda, men det sprer seg fort og det er et stort potensial. Resultatene viser seg med en gang. For oss i SAS Institute er det noe av det viktigste og beste vi har lansert på lang tid, og er også det systemet som påvirker og utnytter potensialet i arbeidsmetodikken til den enkelte bruker i størst grad, sier Slettene.

Kom i gang!
For å kunne ta i bruk programvaren, må det oppgraderes til siste versjon av BI Server fra SAS Institute. Deretter er det en relativt rask og enkel opplæring som kan fås som en del av standardkurs for BI Server som holdes jevnlig hos SAS.

Om Henrik Slettene
Slettene har stilling som Team Manager Information Management. Det betyr at han som ansvarlig for Information Management-løsningene i SAS Institute gir råd til kundene i forhold til hvordan de skal anvende teknologien på beste måte. Slettene har vært ansatt i SAS Institute i fem år. 

Slettene har både teknisk og økonomisk utdannelse, og har jobbet innen IT både på kunde- og konsulentsiden i 14 år. Før han kom til SAS Institute var han ansatt i Affecto, og før det i Forsvaret.

Få med deg foredraget på SAS Forum hvor Slettene vil vise deg hvordan ny innsikt kan skapes gjennom brukergrensesnitt som brukeren allerede kjenner godt.