presse & nyheter / KUNDEINTERVJU

SAS JMP® tenner gnisten

Academic Program har vært en suksess for Handelshøyskolen BI, og i år er analyseverktøyet JMP fra SAS obligatorisk for flere hundre metodestudenter på bachelornivå. Ragnhild Silkoset forteller hvordan programvaren gjør studentene mer attraktive i arbeidsmarkedet.

Andreklassingene ved BI har hatt en tøff start og har jobbet hardt for å komme i gang med JMP. Den største utfordringen har vært at det er helt nytt og det finnes ingen tidligere studenter som har kunnet veilede de nye. Likevel, det tar ikke lang tid før studentene opplever verktøyet som lett håndterlig og nyttig i arbeidet.

- Vi ser at studentene erverver kunnskap og erfaring vi mener er svært nyttig for bruk i arbeidslivet senere. Studentene får raskt en ny forståelse for faget, og er kunnskapsmessig langt foran andre som følger mer tradisjonell analyseundervisning. I faget Metode og Dataanalyse har karaktersnittet steget med en hel karakter fordi forståelsen er blitt bedre, sier Silkoset.

Det grafiske brukergrensesnittet gjør analysene enklere å forstå, og visualisering gjør det enklere å forstå logikken i det arbeidet studentene gjør. BI ser at studentene fortere går rett på tallresultatet etter at visualiseringen har åpnet opp for forståelsen av analysen generelt.

På BI er de i en tidlig fase for JMP, og bruker svært mange ressurser på å veilede og hjelpe studentene over hele landet. For å lette arbeidet har foreleserne blant annet laget demonstrasjonsfilmer for å veilede studentene i oppgaveløsning. Da kan studentene se en film på for eksempel iPhone som visualiserer oppgaven de selv sitter med, samtidig som de gjør øvelsen i programmet selv.

- Filmene er laget på bakgrunn av studentenes behov i kombinasjon med hva de fagansvarlige mener studentene bør ha fokus på. Til nå er det produsert 13-14 filmer, og flere vil komme, sier Silkoset. Filmene er ekstra hjelpemiddel i tillegg til en lærebok og en brukerveiledning som Silkoset har vært med på å skrive for studentene.

Studentene som går ut av BI med en treårig bachelorgrad våren 2012 har en bedre metodeforståelse og kunnskap om analyse enn avgangskull fra andre handelshøyskoler. JMP fra SAS er et klart førstevalg for bruk i analyse og datainnsamling.

- Selvrefleksjonen over prosesser, fallgruver og analyse generelt er mye bedre, og gjør studentene i bedre stand til å lage bedre analyser fra starten av. Gnisten hos studentene blir tent, og vi får mange tilbakemeldinger om at analyse er gøy. Da er et stort mål nådd, sier Silkoset.


Ragnhild Silkoset er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og underviser innen markedsføring på bachelornivå i fagene Metode- og dataanalyse og Prisstrategi. I tillegg har Silkoset vært med å skrive boken "Metode og Datanalyse: Beslutningsstøtte ved bruk av JMP" sammen med professor Geir Gripsrud og professor Ulf Henning Olsson, også de ansatt på BI. Boken er revidert i 2011 og Silkoset har også skrevet en brukerveiledning som studentene bruker for å lære seg JMP.

Om SAS Academic Program:
Stadig flere selskaper benytter seg av programvare fra SAS, og det er derfor en stor fordel for avgangsstudenter å ha erfaring med disse programmene når de skal søke på ulike stillinger i næringsliv og offentlige selskaper.

SAS Institute investerer ca 25 prosent av omsetningen i forskning og utvikling, og SAS Akademisk Allianse er et program spesielt utviklet for at universiteter og høyskoler skal kunne dra nytte av denne forskningen. Det gjør at de til en billigere pris kan ta i bruk den siste teknologien og de siste løsningene fra SAS til utdannings- og forskningsformål.

SAS programvare nyttegjøres til forskningsprosjekter verden over. I Norge er over tyve universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner tilknyttet SAS Academic Program, og deriblant Handelshøyskolen BI som har benyttet JMP siden 2009.