Nyhetsbrev / OFFENTLIG SEKTOR

Oslo Legevakt skal få bedre kostnadsoversikt med SAS® ABM

Oslo Legevakt har inngått samarbeid med SAS Institute for å få bedre forståelse av organisasjonens kostnadsbilde. Ved hjelp av SAS® Activity-Based Management (SAS® ABM) skal Oslo Legevakt få en bedre oversikt over organisasjonens kostnader, samt en forståelse av hvordan disse fordeler seg på aktiviteter som utføres.

Oslo Legevakt skal få bedre kostnadsoversikt med SAS® ABMSAS® ABM er et analysebasert verktøy som modellerer forretningsprosesser for å fastsette kostnader, aktiviteter og skape lønnsomhet. Jørn Johannessen, økonomisjef ved Oslo Legevakt forteller her litt om deres utfordringer og årsaken til at de valgte SAS.

- Vi ønsker økt fokus på arbeidsprosessene i organisasjonen. Det er vanskelig å utnytte eksisterende systemer (blant annet innen økonomi, pasientstatistikk, regnskap og lønn), sammenstille data fra disse, foreta en helhetlig vurdering av situasjonen og tilrettelegge et godt rapporteringsgrunnlag. Når man ikke har dette på plass har man heller ikke et godt nok beslutningsgrunnlag for optimal  forståelse  og kontroll med ressursbruk.

Hvordan ser dere for dere at SAS kan hjelpe? 
- SAS® ABM vil være et viktig suppleringsverktøy ved siden av rapporteringsverktøyene vi er pålagt å bruke i dag. Gjennom SAS-verktøyet vil man få en bedre forståelse av kostnadsbildet i organisasjonen, samt en forståelse av hvordan kostnadene fordeler seg på aktiviteter som utføres.

Hva er grunnen til at dere har valgt løsninger fra SAS?
- Behov for bedre forståelse av og innsikt i tjenesteproduksjonen, og gjennom dette kunne oppnå en bedre ressursutnyttelse, økt rapporteringskvalitet og bedre prognoser.

Hvorfor valgte dere SAS som leverandør?
- Beskrivelsen av implementeringsfasen og tilnærmingen til denne var utslagsgivende for at SAS ble valgt. Andre viktige elementer for valget var en god og fornuftig beskrivelse av faser underveis i prosjektet og konsulenttilgjengelighet fra oppstart til overlevering.

 Les mer om SAS® ABM 

....................