Nyhetsbrev / FINANCIAL SERVICES

Samarbeidsmiljø som et suksesskriterie

Et halvår har gått siden Sparebanken Vest og SAS Institute i juni 2009 signerte avtale om utvikling av en løsning for risikoanalyse, scoring og risikoprising. Parallelt med riskprosjektet med SAS skifter banken også ut sitt saksgangssystem. De to løsningene skal produksjonssettes samtidig og Sparebanken Vest er med det inne i et av bankens største utviklingsprosjekter på mange år. De to prosjektene  er organisert som et felles ”Program Kredittsystemer” som har som formål å gi banken bedre prosessflyt i saksgang, tilrettelegge for økt fleksibilitet i forhold til distribusjon i flere kanaler, bedre styring av kredittkredittrisiko, større analysekapasitet og mer effektive rapporteringsløsninger både internt og i forhold til offentlige krav.

Elisabeth Skorpen, Sparebanken Vest- Som programleder ønsker jeg at vi skal arbeide ”Best Practice” forteller Elisabeth Skorpen, avdelingsleder i Sparebanken Vest. Det er jobben min å være bekymret for at  vi har nok ressurser, for tilstrekkelig fremdrift og for at vi har tenkt på alt. Derfor har jeg like mye fokus på gode arbeidsprosesser, som på den IT-faglige delen av programmet. Jeg er opptatt av å se risiko så tidlig som mulig og jobber hele tiden for å være i forkant. Min erfaring er at problemer vokser ved utsettelser.

Skorpen har med seg lang erfaring fra ulike IT-prosjekter inn i rollen som programleder i banken og trekker frem samarbeidsmiljøet som en kritisk faktor. – Vi har brukt mye tid og krefter helt fra tilbudsfasen på å etablere felles mål og felles forpliktelse mellom oss i Sparebanken Vest, SAS med Riskprosjektet og EDB som leverer det nye saksgangssystemet.

For meg som er oppvokst på Stord er det nærliggende å se analogien til bygging av oljeplattformer. Boligenhet og understell ble bygget på forskjellige geografiske steder, men når de skulle settes sammen måtte de passe på millimeteren. I vårt program dreier det seg om tre likeverdige partnere som skal utvikle to kritiske systemer som også skal passe perfekt sammen "på millimeteren".

Konkret har Sparebanken Vest fokusert på fire viktige områder:
1. Avklaring av forventninger i scope og kontraktsfasen. Vær tydelig på hva du får og IKKE får.
2. Bruk tid på velbeskrevne mål. Jo bedre målene og leveransene er beskrevet i forkant, jo bedre blir prosessene og resultatet.
3. Gi fagfolkene gode arenaer for samarbeid og mulighet for å snakke sammen.
4. Still krav til og bruk tid på god felles dokumentasjon.

- Nå som prosjektet er i gang ser jeg verdien av å etterstrebe kvalitet på disse fire områdene enda sterkere, fortsetter Skorpen. Vi har en stor organisasjon knyttet til programmet. Det er personer som ikke bare skal levere på sine egne fagområder, men også skal samarbeide om felles mål.

I tillegg til konsulentene fra SAS og EDB er det 7 personer på heltid og 18 personer på deltid fra Sparebanken Vest. – Prosjektet krever folk med kompetanse på en rekke fagområder, og både SPV, EDB og SAS stiller med svært flinke folk. Når det gjelder SAS sine representanter så gjorde de en solid jobb i forstudien og det samme i planleggingsfasen, samt nå i gjennomføringsfasen. SAS sine representanter satte seg inn i våre problemstillinger på veldig kort tid. Driverne i prosjektet er å skape riktige og fremtidsrettede verktøy for banken og konsulentene fra SAS har ikke skuffet meg. Jeg føler virkelig at SAS ønsker å bidra til suksess i Sparebanken Vest.

I denne sammenhengen trekker også Skorpen frem læring og rådgivning som en viktig ad-on fra SAS i prosjektet. - Deres gode forståelse for RISK-området er en klar fordel, og det faglige bidraget går langt utover det man kan forvente av en programvareleverandør. I tillegg  er det flott at SAS stiller med riktige ressurser etter våre behov når vi trenger det.
Prosjektet er også preget av mye godt humør, avslutter Elisabeth Skorpen. Vi bruker tid på å ha det hyggelig sammen, samtidig som vi leverer og sørger for riktig fremdrift. Min erfaring er at dette er sosiale aspektet ikke må undervurderes. La folk møtes og ha det kjekt sammen!

Fra SAS Institute er prosjektet ledet av Even Harket. Også han trekker frem godt miljø og tett dialog som en sentral faktor i samarbeidet. – Sparebanken Vest er en sterk kompetansebedrift med dyktige fagfolk som vet å stille krav. I SAS Institute har vi bred erfaring med denne typen prosjekter. Det er ingen tvil om at Sparebanken Vest ser verdien av å arbeide basert på en strukturert prosess for å sikre en forutsigbar og effektiv prosjektgjennomføring.

Vi synes det er flott å få arbeide sammen med et innovativt fagmiljø som vektlegger betydningen av god samhandling for å lykkes med sitt "Program Kredittsystemer".