Nyhetsbrev / HELSE

Større valgfrihet krever effektiv målstyring i offentlig sektor

Offentlig sektor i Sverige har gjennomgått store endringer de siste årene; endringer som innebærer en økt valgfrihet for innbyggerne og økt konkurranse for de offentlige virksomhetene. Hvordan virker dette inn på krav til virksomhetsstyring og lederskap i stat og kommune?

Automatisert strukturert journalgranskning skal bidra til å redusere helseskadene i Stockholm
Helse- og velferdsetaten i Stockholm fylkeskommune finansierer et banebrytende utviklingsarbeid for å bedre pasientsikkerheten. Prosjektet gjennomføres ved Karolinska Universitetssykehus sammen med SAS Institute. Med hjelp av automatisert strukturert journalgransking skal antallet medisinske skader minimeres og helsekostnadene reduseres. Med et vellykket utviklingsarbeid vil etterhvert alle Stockholms sykehus kunne tilby dette automatiserte systemet.

11 % av pasientene i Sverige lider av en helserelatert skade når de er innlagt på sykehus, ifølge en rapport fra Sveriges Kommuner og Landsting. I følge Helsedirektoratets journalstudie kan ett til to dødsfall daglig, bare innen Stockholm fylke, være forårsaket av medisinsk skade.

- Dette bør ikke skje i moderne svensk helsevesen. Vi må ha prosesser, systemer og metoder som forhindrer dette. Vi har derfor innledet dette utviklingsarbeidet som er en av de høyest prioriterte prosjektene for Helse- og velferdsetaten, sier Ann Fjellner, medisinsk rådgiver og leder for pasientsikkerhet ved medisinsk personell i Stockholms landsting. Helse- og velferdsetaten mål for 2010 er at "ingen pasienter skal lide av unødvendige helseskader".

Utviklingsprosjektet rundt automatisert strukturert journalgransking av helsejournaler er en måte å oppnå denne nullvisjonen på
Det ferdige systemet forventes å være i drift sommeren 2010. Ved siden av det amerikanske helse- og omsorgsorganisasjonen Kaiser Permanente, er prosjektet ved Karolinska Universitetssykehus det første i verden av sitt slag. I 2009 vurderte Helse- og velferdsetaten ulike metoder og endte med "Global Trigger Tool" (GTT), en internasjonal metode utviklet ved Institute for Healthcare Improvement i USA. Denne metoden har blitt oversatt til svensk og brukes manuelt av Helseregionen Sør-Øst. Sjefslege Erna Pettersson introduserte modellen på Karolinska Universitetssykehus, der den har vært brukt manuelt siden 2008.

Den nye løsningen skal med hjelp av såkalt textmining automatisk finne markører som kan indikere en medisinsk skade. De siste månedene har Karolinska Universitetssykehus gjennomført et pilotprosjekt, der enkelte markører har blitt automatisert, og resultatet ble sammenlignet med den manuelle granskingen. Pilotprosjektet ble så vellykket at Helse- og velferdsetaten har gitt klarsignal til å utvikle den automatiserte løsningen. Den automatiserte granskingen av journaler er betydelig mer effektiv enn den manuelle og alle journalene kan granskes. De menneskelige ressursene kan i stedet brukes til å analysere om skadene kan unngås, og til å utvikle og følge opp tiltak.

- Å automatisere journalgranskingen medfører enorme muligheter, og det kan bli et uvurderlig verktøy for de enkelte klinikkene, sier sjefslege Erna Pettersson. - Kostnadene bare for helserelaterte skader, som er en del av helseskadene, tilsvarer i følge beregninger fra Sveriges Kommuner og Landsting 1,2 milliarder kroner for Stockholm fylkeskommune. Kan vi hindre unødige skader vil ressursene avsatt til helse og omsorg være nok for å dekke de behov som finnes innen helsevesenet, sier Ann Fjellner.